onsdag 2 oktober 2013

Storsatsning på skolan i Värmdö

I 13 timmar har vi utbytt idéer och tankar kring hur vi ska göra Värmdö bättre, med andra ord har vi haft budgetfullmäktige idag. För dig som är intresserad av ett speciellt ämne, en fråga eller kanske hela debatten så finns webbsändningen på kommunens hemsida.

För att läsa hela vår socialdemokratiska förslag kan du klicka här: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/varmdo/Var-politik-i-Varmdo/Helheten/S-storsatsar-pa-skolan/

För min del är det samhällsplaneringen som gäller och här kan du läsa mitt anförande som bara får vara upp till sex minuter (även om det troligtvis gör sig bättre live, ca 17:30 i webbsändningen):

Inledning
Det är fantastiskt att få medborgarnas förtroende att företräda dem -nu säger jag det rakt in i kameran också. Det är ett härligt förtroende, tack!

Som lokalpolitiker med ansvar för samhällsplaneringsfrågor får man möjlighet att åka runt i vår vackra kommun och se vad som fungerar BRA -som tex vår gigantiska miljösatsning med utbyggnad av vatten och avlopp.

Men man uppmärksammas också på saker som INTE hänger ihop som exempelvis det totala dödläget med utvecklingen av våra centrumorter eller oskicket med sänkt skatt och ökade avgifter istället.

Vi har det mesta här i Värmdö kommun; glesbygd, skärgård, tätort och nära till storstadens puls. I dessa delar av kommunen lever barn, unga, vuxna och äldre sida vid sida.

Hur skapar vi ett samhälle som gör att dessa delar samverkar? Hur kan ett barn, Saga 7 år, bo i skärgården och gå i skolan där? Hur kan en äldre person, vi kan kalla honom Lennart, som är 76 år, bo kvar i huset ute i Ekvik och ändå ta sig till Gustavsgården i Gustavsberg för att hälsa på sin fru som nu fått en plats där? Och hur kan en vuxen person, Lena 38 år, hinna både lämna och hämta på dagis och däremellan kunna vara miljömedveten och ta bussen istället för bilen till jobbet i stan?

Om vi politiker förstår Sagas, Lennarts, Lenas och alla andra Värmdöbors vardag OCH om vi är villiga att på ett hållbart sätt planera samhället utifrån det så kan Värmdö bli en bra kommun att bo, leva och verka i även i framtiden. Det är deras vardag som samhällsplanering handlar om.

När Miljöpartiet säger att vi är överens om 98 procent av kostnaderna i budgeten så handlar det om just de pengar vi har att röra oss med nästa år men skillnaderna i synsättet på hur Värmdö ska utvecklas i framtiden skiljer sig väsentligt åt mellan exempelvis oss socialdemokrater och moderaterna.

Den stora skillnaden ligger i om man tror på att det från politiken, med hjälp av våra kompetenta medarbetare i kommunen, går att ta en AKTIV roll i samhällsplaneringen ELLER om man ska låta det ske av sig själv. Saker poppar upp ur jorden som svampar här och där utan riktning och utan att våra medborgare känner att de är en del av den utvecklingen. Eller åtminstone att de känner att de har koll på varför saker händer och på så sätt kan acceptera det.

Många Värmdöbor hör av sig med synpunkter till mig. Ibland med glada tillrop men oftare kring det som inte funkar. Utöver skolan så hävdar jag att det är samhällsplaneringsfrågor som engagerar mest.

Vad vill vi då? Massor men sammanfattar det i tre delar:

1. Ta greppet om centrumutvecklingen i Gustavsberg, Hemmesta och Brunn som i princip stannat av
Dessa tre huvudorter ska vara blomstrande mötesplatser i lokalsamhället som våra medborgare känner för och känner "ägandeskap" i. Och Peter Frej moderat ordförande i Samhällsplaneringsnämnden, man kan inte bo i en detaljplan eller en byggrätt, det måste finnas lägenheter att bo i. Ni har lyckats åstadkomma 5 hyresrätter på 7 år och ingen utveckling sker i någon av våra tre huvudorter. Här måste det hända något nu!

2. Mjuk infrastruktur
Det måste vara en naturlig del när man bygger eller bygger ut bostadsområden att det finns förskolor och skolor inom området eller inom räckhåll. Skräckexemplet är den förskola i Charlottendal som inte byggts som utlovat. Även tillräckligt med infartsparkeringar, cykelvägar med mera måste funka.

3. Barnperspektivet i samhällsplaneringen

- Barnen är de som ska bo, leva och verka i det Värmdö vi bygger, det är rimligt att de får vara med och tycka. Dessutom är barn väldigt kloka och fastnar inte samma lösningar som vi vuxna tenderar att göra. Vi menar att barnperspektivet ska genomsyra hela samhällsplaneringen.

- Lekplatser (platser i det offentliga rummet) är oerhört viktigt för barns utveckling och för vuxnas möjlighet till en träffpunkt. På mindre än två veckor har ca 150 personer har skrivit under en namninsamling på nätet. Lekplatser engagerar. Den sedan fler år beslutade, finansierade och utlovade lekplatsen centralt i Gustavsberg måste byggas!


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: