tisdag 30 april 2013

Valborgsmässofirande på Ingarö

Mörka moln, regn, sol, hagel, sol igen, ösregn, blåst... Idag har vi nog haft allt väder man kan tänka sig.
Till slut sprack det upp, de mörka molnen skingrade sig, regnet upphörde och en klarblå himmel med strålande sol gjorde att Ingaröborna letade sig ner till idrottsplatsen i Brunn.
Fiskdamm
Brasa
Kasta boll på burkar med vinst varje gång
Minipolarna värdiga mottagare av Ingarö IF:s stipendium
Och idag för 19 år sedan träffades vi jag och min fantastiska man!

söndag 28 april 2013

Kongress för socialdemokraterna i Stockholms län

Solen strålar över Stockholms regionen varje år den här helgen. Hur vet jag det? Jo, för vi har alltid distriktskongress med hundratalet socialdemokrater från länet då. Vi sitter hellre inne i en mörk lokal där vi tar bra och framtidsinriktade beslut för att utveckla regionen.
Annika är vårt kloka oppositionsråd i Värmdö. Här är hon uppe i talarstolen och talar sig varm för mer kollektivtrafik till Värmdö och resten av ostsektorn.
Mikael Damberg, som har varit vår distriktsordförande i nio år, lämnade uppdraget för att ägna all kraft åt att vara riksdagsledamot och gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen. Helene Hellmark-Knutsson tar över ledartröjan och kommer att göra det utmärkt!
"Like good old days!" Här är linslusarna Lasse, Annika och jag :-)
Sveriges nästa finansminister Magdalena Andersson talade sig varm för framtidsinriktade reformer som ger jobb, tillväxt och kunskap. Nu har regeringen testat sin politik i snart sju år och det går inte särskilt bra, konstaterar hon krasst.
Förutom spänstiga debatter om motioner kring alla möjliga ämnesområden så som sjukvård, tak över huvudet-garanti, flyktingmottagande, jobbskapande politik, jämställdhet, miljö, skolutveckling och mycket mer, så hann vi med att gå på seminarium också.
Jag var på seminariet om bostäder och kollektivtrafik. Besqab och MTR deltog och finanslandstingsrådet Helene Hellmark-Knutsson höll ihop diskussionerna. Det var en mycket inspirerande en och en halv timma. Härligt att det finns visioner hos företag om hur vi kan utveckla vårt gemensamma samhälle. Vi socialdemokrater samverkar gärna för att nå framgång för Stockholms regionen. De trodde inte sina öron när jag berättade hur samhällsplaneringen i Värmdö funkar. Eller rättare sagt inte funkar...
Summa summarum var det här en mycket bra dag som jag gärna ägnade både inomhus, trots solsken och värme utomhus, och utan min familj för att bidra till en bättre utveckling av Stockholmsregionen.
Nu får du göra ditt. Rösta på socialdemokraterna i nästa val så ska vi se till att det finns förutsättningar för att bygga bostäder, skapa jobb, öka resultaten i skolan och att vi har ett hållbart och robust kollektivtrafiksystem.
Posted using BlogPress from my iPad

onsdag 24 april 2013

Unga i Värmdö behöver nånstans att bo

Vi socialdemokrater i Värmdö har skrivit en mycket genomarbetad motion om bra, snabba och viktiga åtgärder för att skapa möjligheter för bostäder lämpliga för unga. Tyvärr har kommunen scannat in vårt snygga dokument så att det ser hemskt ut (scrolla ner till sid 7 för att läsa motionen) men innehållet är grymt bra!

Du kan titta på debatten via webbsändningen, ärende nr 23, och nedan kan du läsa hela mitt inlägg.


Inledning

Tack ordförande!

Nu ska vi ha en debatt om en mycket viktig fråga -bostadspolitiken. Eller kanske snarare avsaknaden av en aktiv bostadspolitik.

För så sent som i veckans NVP kan vi läsa att det råder bostadsbrist i både Värmdö och Nacka. Och inte i någon av kommunerna bedömer man att det planerade antalet nyproduktioner kommer att räcka till för att möta efterfrågan.
Det är ett problem som våra två kommunerna är långt ifrån ensamma om. 23 av 26 kommuner i Stockholms län anser att de har brist på bostäder, det visar Bostadsmarknadsenkäten som är en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm.
I samma tidning går det samtidigt att läsa att hela utvecklingen av Gustavsbergs centrum gått i stå.
Bostadsbristen i Stockholmsregionen är ett stort samhällsproblem för hela landet. Den kraftiga befolkningstillväxten i vår storstadsregion kommer dock att fortsätta och dess roll för ökad tillväxt och konkurrenskraft ska inte underskattas. Och vi måste agera om Värmdö ska finnas med i den utvecklingen. Bostadsförsörjning handlar nämligen lika mycket om jobb-, närings- och välfärdspolitik.

Det som är problem för hela samhället brukar ofta vara ett ännu större problem för unga människor. Låt mig ta exemplet med arbetslösheten som är mycket, mycket hög bland vuxna och ligger på 8,2 %, samtidigt ligger ungdomsarbetslösheten på uppåt ofattbara 25%.
Fler bostäder är centralt i en socialdemokratisk politik. För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet samt åtgärder för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn som vi i kommunerna kan ta spjärn emot.

Nu är jag visserligen från landet men kommer ni ihåg uttrycket Äh klipp dig och skaffa dig ett jobb? Det var poppis ungefär i samma veva som jag och mina klasskompisar slutade gymnasiet.

Uttrycket handlar egentligen om att man uppmanar en person att ta steget ut i vuxenlivet –eller ännu heller in i vuxenlivet. Då måste ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden underlättas -om det handlar vår motion.

Kommunens ansvar
Kommunerna har ett tydligt uppdrag som är lagreglerat i en lag som heter Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). Det uppdraget är preciserat på följande sätt. Jag citerar:

"Bostadsförsörjningsansvaret är kommunernas lagstadgade ansvar att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Att möjliggöra en tillräckligt hög nyproduktion av bostäder är bara en av flera aspekter i det arbetet. Kommunerna måste också se till att olika gruppers behov, till exempel äldres och ungas, blir tillgodosedda. Kommunen behöver även kunskap om hur beståndet av befintliga bostäder ser ut och nyttjas."

Bostadskö
De senaste åren har bostadskön växt i regionen såväl som här i Värmdö. När motionen skrevs för snart ett och ett halvt år sedan stod nästan 5000 personer i bostadskö här i Värmdö. Det är en svindlande siffra! Och ytterligare en hög siffra kommer här. Av dessa är nämligen drygt 1 700, 1700! unga medborgare (under 25 år).

Samtidigt byggs inga bostäder och några politiska idéer och initiativ ser vi inte röken av och den ekvationen går naturligtvis inte ihop!

Det är inte i första hand 16-åringar vi pratar om utan snarare 26-åringar som ännu inte kommit ut på bostadsmarknaden. Trots att de är ”nästan-vuxna” tvingas de att vara mambo eller pappbo eller ännu värre sova på kompisars soffor.

Vi socialdemokrater vill inte att våra unga Värmdöbor ska tvingas flytta från kommunen för att det inte finns någonstans att bo här. Detta är ett oerhört slöseri.

Jag har så här långt i mitt anförande klargjort tre saker:

1.   Det finns ett stort bostadsproblem i Värmdö som i stor utsträckning påverkar unga människor. Sifforna!

2.   Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Citatet

3.   Ni i den moderatstyrda koalitionen har haft taktpinnen i 6 år och resultatet är förskräckande. Det byggs inget och initiativen lyser med sin frånvaro.

Det är i den här kontexten ni ska läsa vår motion och förstå vår oro över att det inte händer någonting.

Våra förslag
Vad är då våra förslag? Motionen är mycket seriös och genomarbetad. Vi fokuserar i stort sett på två saker:

1.   Att bygga (det måste byggas)

2.   Att bygga billigt (annars är det omöjligt för unga att bo)

Det handlar alltså om att vi tydligt pekar ut platser där det skulle gå att bygga snabbt, vi har åtminstone 9 konkreta platser i kollektivtrafiknära och centrala lägen som vi föreslår.

Konkret handlar det om att ett omfattande arbete måste göras för att pressa kostnaderna, bygga effektivt och finna smarta lösningar så att hyresnivån pressas ned. Det kräver kunskap och mod!

Några nycklar till framgång i att bygga billigare tar vi upp i vår motion. Det handlar om:

-        Marktillgång

-        Parkeringsnormen

-        Yteffektiva lägenheter

-        Standardiserade lösningar

-        Förtätning

-        Bygga om befintliga lokaler

Jag yrkar naturligtvis bifall till motionen i sin helhet och hoppas att ni gör det samma för då skulle vi snabbt kunna göra en konkret skillnad för många av våra unga Värmdöbor.

Tack för ordet!

tisdag 23 april 2013

Tajming, kunskap och lite tur - Alkoholpolitik i EU

Tre saker jag gillar skarpt: EU, folkbildning och den digitala revolutionen. Och idag fick jag möjlighet att kombinera dessa tre genom att vara gäst i en studiecirkel om alkoholpolitik i EU via Skype. IOGT-NTO är det som huserar cirkeln och den görs naturligtvis i samarbete med vårt eminenta studieförbund NBV. Det kan verkligen inte bli bättre :-)

Vill du lära dig mer om alkoholpolitik, EU, både och eller nåt helt annat är det grymt att köra det i studiecirkelform. Ett mycket bra studiematerial är det som du ser framsidan av ovan EU och Alkoholen.

IOGT-NTO:s påverkansarbete i Bryssel bygger i allt väsentligt på folkrörelsen med det vi kallar folkrörelselobbyister. Det innebär att du som medlem i IOGT-NTO kan få möjlighet att åka ner till Bryssel och där träffa Europaparlamentariker, EU-tjänstemän, organisationer, företag och andra för att lära mer om EU och opinionsbilda i frågorna.

Vi har även fantastiskt duktiga tjänstemän som inte bara jobbar med EU-politik i Bryssel utan också här på hemmaplan. Enkelt kan man säga att halva alkoholpolitiken formas där och andra halvan här. Europaparlamentet och Kommissionen är viktiga aktörer i Bryssel men en minst lika viktig del är ministerrådet, det vill säga den svenska regeringen, och den påverkas bäst genom uthållig påverkan här hemma.

Vill du veta mer om IOGT-NTO:s påverkansarbete sedan EU-inträdet rekommenderar jag boken Tajming, kunskap och lite tur. Den bygger på intervjuer med IOGT-NTO:s förra ordförande Sven-Olov Carlsson som ger en intressant och personlig bild av hur vårt EU-arbete utvecklats genom åren. Självklart finns även denna som studiecirkel för er som vill.

Det är enkelt att och kul att lära nytt och fördjupa sina kunskaper kring den så viktiga alkoholpolitiken. Skype som verktyg för att köra en cirkel är kanon. Samla ihop ett gäng trevliga människor och sätt fart. PS. Ni kan ju befinna er på helt olika platser i Sverige och världen!

Pepp är det minsta man kan säga om kvällens gästspel, det var verkligen jättekul!

fredag 19 april 2013

Fler infartsparkeringar nu
Vägarbete på Danviksbron, färre parkeringar vid Värmdö Marknad och mål om att fler ska åka kollektivt går inte ihop om det inte finns fler infartsparkeringar här på Värmdö.

Vi socialdemokrater kräver att arbetet med att öka antalet infartsparkeringar snabbas på! Värmdöborna drabbas annars dubbelt. De kan inte åka buss för det finns ingenstans att ställa bilen och de blir sittandes i långa tidsöande bilköer av samma skäl.

Den moderatstyrda majoriteten har som mål att fördubbla antalet infartsparkeringsplatser. Det är de långt ifrån att nå.

- Posted using BlogPress from my iPad

torsdag 18 april 2013

Möte med asylsökande Syrier
Igår var jag och socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Fredrik Lundh Sammeli hos Svensk-Syriska föreningen i Vällingby. Vi träffade asylsökande människor som flytt kriget i Syrien. Det är en helt förfärlig situation de befunnit, och befinner, sig i.Asylrätten, flyktingmottagande och Dublinförordningen var några av de frågor som vi pratade om. Rätten till asyl är en central och självklar del i den socialdemokratiska politiken. Alla kommuners solidariska ansvar att ta emot människor som tvingats fly krig och förtryck likaså.

Jag lider verkligen med dessa människor som hals över huvud tvingats lämna hus och hem.

Samtidigt är jag tacksam att jag i mitt jobb får träffa så många intressanta människor.

- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 13 april 2013

Engagemang, snö och hjärtlighet på IOGT-NTO Värmlands årsmöte

Idag är jag i Vitsand. Det ligger norr om Torsby, som i sin tur ligger 1 tim 30 min rakt norrut från Karlstad. Jag har förmånen att vara förbundets representant på här och det är jag mycket glad för. Här finns många kloka, duktiga och engagerade människor. Den här helgen är det superårsmöteshelg med inte mindre än 11 distriktsårsmöten runt om i landet!

Vi har bland annat grupparbetat kring kongressförslaget om nya grundsatser för hela IOGT-NTO-rörelsen. Lokalen fylldes av höga skratt och det var många bra diskussioner kring demokrati, solidaritet och nykterhet.

Monica Ståhl är distriktets energiknippe till ordförande och hon tillsammans med övriga järngänget i styrelsen (Elisabeth, Anna-Greta, Leif, Johnny, Liv och Inga-Britt), gör ett jättejobb. Värmland jobbar utifrån våra sex strategiska mål och har medvetet arbetat mycket bra inte minst med värvning genom exempelvis förebilden värvarteam och alkoholpolitik.

Jag fick hälsa från förbundsstyrelsen och hålla ett tal med fokus på alkoholpolitik, kongressen, värvning och medlemsengagemang. Utvecklingskonsulent Susanne Wiselgren peppade inför Kampanjen och en hel hög hälsningar framfördes från våra systerorganisationer och andra närstående organisationer.

Tusen tack för att jag fick komma och hälsa på er!

fredag 5 april 2013

Min partiordförande Kongressdag#3
Idag har vi valt partiordförandeDet var en mäktig känsla!Det är verkligen varierande arbetsuppgifter jag har. Här är det dags för temagrupp på "mitt" område En rättvis värld.Föredragande Urban, Marie och Peter diskuterar med ombuden kring olika skrivningar om exempelvis migrationspolitik och vapenexport.På scen. Våra områden gick mycket bra. Konstruktiva förslag och bra inlägg om EU, migration, utrikes och försvar. Jag är mycket nöjd och glad att vi nu filat på och vässat vår politik framförallt inom EU- och migrationsområdena där jag jobbar dagligen.

Imorgon är det dags för nya politikområden att knådas.

- Posted using BlogPress from my iPad

torsdag 4 april 2013

Nu är vi igång

Stefan Löfven inleder kongressen

 Mäktig känsla att vara så många på plats
Carin Jämtin inleder första området som behandlas av kongressen -organisationsförändringar som behövs för ett modernt parti

 Pigga kollegor på morgonen

Och så här glamouröst när det närmar sig natt... 


tisdag 2 april 2013

15 timmar till kongresstart


Nu är snart årets höjdpunkt igång - Socialdemokraternas kongress! Jag ska försöka uppdatera bloggen under hela veckan utifrån mitt perspektiv så här lite bakom kulisserna. För dig som vill följa alla debatter och beslut tipsar jag om SVTForum på SVT2.
Just nu jobbar alla hårt in i det sista med att färdigställa allt från voteringssystemet till att packa påsar som alla deltagare ska få.
Imorgon 14:00 smäller det. Då inviger vi vår 37:e ordinarie kongress. Det kommer att bli superkul, många intressant debatter, kloka inlägg från ombud och en hel del hårt jobb.
Själv är jag en liten kugge i maskineriet som stöd till de föredragande inom området En rättvis värld. Vårt avsnitt behandlas på torsdag 15:30-17:30. Håll utkik!
- Posted using BlogPress from my iPhone