POLITIKEN

Möjligheternas liv
Mitt mål är att alla människor ska kunna förverkliga sina livs äventyr. Därför är det min starka uppfattning att samhället måste vara jämlikt och demokratiskt. Min ideologi utgår från alla människors LIKA värde och okränkbarhet. Politiken är ett mycket bra verktyg för att uppnå detta. Som det står i vårt partiprogram:
”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”


Ett rikare liv för ALLA inte bara för några få kräver mod av oss politiker. Mod att förändra, mod att ta beslut, mod att hitta nya och kreativa lösningar för en bättre framtid. Jag vill medverka till att Värmdö, Sverige, Europa och världen blir bättre. Jag ger mig inte!

Möjligheternas Värmdö
Värmdö är en fantastisk kommun med stora möjligheter att ligga i framkant när det gäller näringsliv, skola, klimatsmarta lösningar, turism och mycket mer. Istället går utvecklingen åt fel håll. Det vill jag ändra på.

Viktiga nycklar för att uppnå detta är ett rikt föreningsliv, modiga politiker som vågar stå för sina beslut, engagerade medborgare och inte minst kompetent personal i den kommunala verksamheten.

vår hemsida finns konkreta förslag och idéer kring hur vi vill utveckla Värmdö. Vill du komma direkt till våra program för perioden 2010-2014 går du till sidan Program.Möjligheternas land
Jämlikhet och utveckling är varandras förutsättningar, inte motsättningar. Politiken vi driver nationellt, i riksdagen och på andra sätt, är minst lika viktig som den lokala. Europapolitiken präglar också i hög grad  vårt land och vår utveckling. Det här sker naturligtvis genom aktiv politik varenda dag men också långsiktigt genom ett opinionsbildande arbete. På vår hemsida hittar du våra visioner och förslag.Alkohol är ett hinder för utveckling
Ett av de största hindren för utveckling är alkohol. Glorifieringen av något så farligt hotar hela samhällen, och hela länder i vissa delar av världen. Men inte bara någon annanstans utan också här i Sverige. Alkohol passiviserar folk. Motsatsen är enkel. Du är aktiv om du inte hämmas av alkohol. Aktivitet leder till deltagande. Deltagande i demokrati och utveckling.

Alkoholindustrin skyr inga medel i sin strävan att sälja mer och därmed tjäna pengar. Samtidigt lever vart femte barn i Sverige idag i en familj med riskbruk. Vart femte! Det duger inte!

Bilden är lånad från www.fotoakuten.se

Läs mer på IOGT-NTO:s hemsida. Och på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Instituts hemsida.