lördag 28 maj 2011

"Vill vi öka utbudet av spel och alkohol?"


Den är frågan ställs i en artikel på SvD Brännpunkt av Ulf Öberg, advokat, och Ida Otken Eriksson, EU-advokat.
Bild: www.fotoakuten.se

Debattörerna påpekar att vi i båda dessa frågor fått otvetydiga svar. EU-domstolen säger att den svenska spellagstiftningen med uteslutande av privata vinstintressen är förenlig med EU-rätten. Dessutom har vi sedan tidigare en statlig utredning som slår fast att gårdsförsäljning inte är förenlig med EU-rätten.

Öberg och Otken Eriksson lyfter därmed den relevanta frågan i sammanhanget; Ska den fortsatta politiska debatten äntligen rensas från EU-rättsliga svepskäl och istället handla om vilken politik vi vill ha?

Min utgångspunkt är naturligtvis att vi ska fortsätta med vår framgångsrika restriktiva alkohol- och spelpolitik. Det handlar om ideologi och inget annat!

fredag 27 maj 2011

Jag är föreslagen till IOGT-NTO:s förbundsstyrelse

Världens bästa ideella organisation, enligt mig, är IOGT-NTO! IOGT-NTO är en välkänd och respekterad nykterhetsorganisation vars alkoholpolitiska arbete ofta ger genomslag både i opinionen och politiken.


I slutet av juni har IOGT-NTO-rörelsen sina kongresser i Åre och då ska ny förbundsstyrelse väljas. Idag har valberedningen släppt sitt förslag och där finns jag med. Jag är både glad och stolt över att föreslås ingå i förbundsstyrelsen. IOGT-NTO:s verksamhet är oerhört omfattande men det alkoholpolitiska arbetet ligger mig varmast om hjärtat.

Några av de viktigaste frågorna just nu:

Gårdsförsäljningen eller spritbutikerna som förslaget innebär, är ett hot mot hela monopolet, är en av de hetaste frågorna just nu. Regeringen är splittrad och trots att utredningen av alkohollagen kom gram till att gårdsförsäljningen inte bör vara tillåtet så valde regeringen att tillsätta en annan utredning som -trumvirvel - kom fram till motsatsen. Just nu är förslaget ute på remiss och jag hoppas innerligt att alla instanser är lika tydliga som IOGT-NTO. Läs IOGT-NTO:s remissyttrande här >>

Alkoholreklam i TV. IOGT-NTO driver hårt frågan om TV fri från alkoholreklam och svenska folket håller med. 80 procent av svenskarna vill stoppa alkoholreklamen. IOGT-NTO är proaktiv och har anmält 32 näringsidkare för att de bryter mot lagen. Jag har skrivit om detta ämne tidigare och är fortfarande lika stolt över min organisation för att de driver denna viktiga fråga.

onsdag 25 maj 2011

Revisorernas kritik rullar vidare

Den kraftfulla kritik som revisorerna riktat mot (m)ajoritetens brist på styrning, ledning och kontroll är i högsta grad fortfarande aktuell. På förra Kommunfullmäktige återremitterades ärendet om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsens ordförande.

Till dagens sammanträde hade ärendet inte kompletterats med en enda stavelse. Trots det ville (m)ajoriteten dunka igenom ärendet. Till slut fattade de att man faktiskt inte kan göra så. Formen för en återremiss är att ärendet ska kompletteras enligt det som återremissen avser.

Nu väljer M, FP, KD och MP att i brist på självransakan och argumentation att sprida en bild av att vi är de som kastar paj. Alla som läser ärendet förstår ju att så inte är fallet men man kan verkligen fundera över vad det är som gör att exempelvis Fredrik Sneibjerg (FP) väljer att sprida denna falska bild.

I flertalet ärende vi diskuterat ikväll; Bullerskydd för de boende utmed Skärgårdvägen i Hemmesta, Stallkrafts framtid, Pedagogiska måltider, GC-vägsutbyggnad i Hemmesta, Peng i hemtjänsten och många, många fler handlar det nästan alltid om oförmågan att styra.

(M)ajoriteten hamnar ständigt i att de pekar på någon annan som skulle ha gjort något. De kan inte alls förstå att beslut och avsaknaden av beslut får stora konsekvenser. Det handlar om att det är brist i styrningen, ledningen och kontrollen.

måndag 16 maj 2011

Business must fight to save EU’s passport-free vision

Hotet mot den fria rörligheten inom Schengen är reellt. Marie Granlund och Anna Hedh, båda (S), såg detta tidigt och var då ute på SvD Opinion och krävde att regeringen skulle ta strid för vår fria rörlighet. Hittills har regeringen talat med kluven tunga.

Idag tar vi resenärer, i jobbet likväl som semesterfirare, det för givet att vi ska kunna dra till Paris över helgen eller att det ska vara enkelt att åka till företagets huvudkontor i München. Men så har det inte alltid varit och om tongångarna inom EU fortsätter i fel riktining kommer det heller inte att vara så i framtiden.


Har därför lånat dagens blogginlägg från Andrew Hill som är chief business comentator på Financial Times och som driver Brysselbloggen på tidningens hemsida som jag verkligen rekommenderar.


"People, not companies, are at the hart of the battle over the European Union's passport-free travel zone. France, Italy and Denmark are trying to crack down on the movement on migrants across their borders.

... Among the first beneficiaries of the lifting of continental European border controls in the early 1990s were trucking companies and their costumers."

Läs hela blogginlägget här>>. Det är värt 2 minuter av din tid!

söndag 15 maj 2011

Valframgångar för S i Västra Götaland och Örebro!

TT:s rubrik "Jordskredsseger för S i Örebro", sitter fint en kväll som denna! Även den om att de rödgröna är största block i Västra Götalandsregionen är skön läsning.

Men det är inget självändamål att socialdemokraterna ska få många röster utan det handlar naturligtvis om att det blir bättre politik och därmed bättre för medborgarna -i Västragötaland och Örebro.

Bild: Fullt med folk i valspurten i Göteborg

En stor eloge till alla er som återigen har mobiliserat krafter för en valrörelse! Ni ska känna er stolta. Jag vet hur mycket ni har slitit. Ikväll får ni fira men i morgon börjar återigen det hårda jobbet för att göra sjukvården, kollektivtrafiken, skolan och så vidare bättre.

Bild: S i Västra Götaland

Pysselsöndag

En söndag hemma är lyx. Jag och prinsessan har pysslat nästan hela dagen. Här är några resultat:

Vi bor på ett fantastiskt ställe där rådjur i trädgården tillhör vardagen. Trots det blir jag impad varje gång de kommer så nära. Här har jag scrappat råbocken när han var på besök den 2 maj.

Papper är kul att pyssla med och betong likaså. Mitt senaste material är lövtunn metall. Den är böjlig och går att göra riktigt kul saker av. Här som ljusstakar.

lördag 14 maj 2011

10 bra förslag som (m)ajoriteten röstade mot

Ett av de mest långsiktiga och viktigaste besluten vi tar i kommunen är det om nya Översiktsplanen. Det är i den vi lägger fast på vilket sätt det är önskvärt att Värmdö växer och var, men även hur. Vi socialdemokrater är måna om att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt -ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Därför har vi lade vi onsdags 10 konkreta förslag som leder till detta. Samtliga röstades ner av M, MP, KD och FP.

1. Uppmuntra samåkning eftersom vårt sätt att resa en och en i en bil är ohållbart både ur miljösynpunkt men också utifrån att det skapar trängsel på våra vägar.
2. Fler infartsparkeringar, 1000 nya platser inom 10 år, för att underlätta kollektivtrafikåkande.
3. 100 stolpar för laddning av elbilar inom 10 år för att underlätta omställning till mer miljövänligt drivmedel av bilar. Dessutom skulle dessa kunna förläggas vid infartsparkeringar där bilen laddas när man tar bussen till jobbet.
4. Utökad kollektivtrafik, bland annat på Ingarö, Djurö/Stavsnäs och Norra Värmdölandet.
5. Bevara Kulla-Karby genom att inte tillåta bebyggelse.
6. Utreda förbifart för att avlasta Skärgårdsvägen samt avleda farligt gods bort från centrum.
7. Komplettera Översiktsplanen med en Kustplan i syfte att bland annat värna den biologiska mångfalden.
8. Komplettera Översiktsplanen med ett Skärgårdspolitiskt program eftersom det är del av kommunen som kräver särskilt fokus.
9. Fördjupad översiktsplan om Hemmesta i syfte att bland annat avgöra i vilken utsträckning Hemmesta kan växa österut.
10. Förtydligande av att personer som väljer bosätta sig permanent i områden utanför kommunens centrumområden och prioriterade förändringsområden inte kan räkna med samma nära service.

Nu ska Översiktsplanen ut på utställning där alla kan titta på den. Det sker fram till september så ta chansen!

måndag 9 maj 2011

Grattis då EU, sa femåringen

På SL-bussarna vajade en svensk flagga och en EU-flagga. För den som passerade Centralen skymtade kanske Kommissionens monter förbi. Och någon kanske har läst en artikel eller ett inlägg i sociala media om att det är Europadagen idag.

Själv har jag firat. Eller kanske snarare uppmärksammat -Europadagen den 9 maj.

På ABF-huset i Stockholm har många av oss EU-nördar varit på en fullspäckad dag med seminarier och debatter som tagit alla möjliga och omöjliga perspektiv på EU.

Handel, migration, arbetskraft, fackliga rättigheter, ungdomar, framtid, ekonomisk kris och styrning, framtidens utvidgade Europa, fiskeavtal och många, många andra. Politiker, experter, tjänstemän, media, organisationsföreträdare och intresserad allmänhet. Alla var där!

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden diskuterade ekonomisk styrning efter krisen med Anna Kinberg Batra (M). Jens Holm (V) och Christofer Fjellner (M) debatterade handel som mål eller medel. Men det seminarium som drog överlägset mest folk handlade om ungdomars framtid.

På väg hem från dagis lyssnade vi som vanligt på Studio Ett när femåringen plötsligt utbrister "- Grattis då EU!". För oss vuxna är EU ett projekt. Någonting lite udda, ganska overkligt, långt borta. För min femåring och alla andra barn är EU en naturlig del av vardagen.

När Schuman den 9 maj 1950 kallade till presskonferens för att säga att Frankrike tillsammans med Tyskland skulle samarbeta om kol- och stålmarknaden, något som på den tiden var ett stort steg, så kunde han nog aldrig tänka sig att det skulle leda till ett framgångsrikt fredsprojekt som vi tar för givet.

Grattis på Europadagen!

söndag 8 maj 2011

Här studsar vi in vårenDen underbart sommarlika helgen har vi ägnat åt att bygga ihop en studsmatta och sedan studsa och studsa och studsa... Undrar vem som hade roligast, pappa eller Elsa?


Motoriken, balansen och konditionen blir inte bara bättre av en studsmattan utan också av Värmdö Gymnasikklubbs fantastiska verksamhet. Idag var det uppvisning och vår lilla gympatjej fick diplom! Föreningslivet är verkligen en tillgång!

onsdag 4 maj 2011

Värmdös revisorer riktar stark anmärkning mot bristande ledning, styrning och uppföljning

Det är högst anmärkningsvärt att revisorer från alla partier riktar så svidande kritik mot Kommunstyrelsen och den dåvarande Produktionsstyrelsen. Trots det finns det noll och ingen sjukdomsinsikt hos ansvariga politiker. Det är alltid nån annans fel.

Läs revisorernas berättelse här>> (första pdf-dokumentet). Kan se ut som ett tråkigt dokument men jag lovar att innehållet är bättre än i vilken deckare som helst (sorry Börge Hellström).

Ikväll har vi i Kommunfullmäktige debatterat detta i stort sett hela kvällen. Summa sumarum kan jag konstatera att de ansvariga politikerna inte förstår hur allvarlig anmärkningen är. Revisorerna säger att det är bristande ledning, styrning och uppföljning!

Kommunfullmäktige beslutade i kraft av minoritetsskyddet att återremittera en del av ärendet. Så fortsättning följer.

I lokaltidningen NVP fanns följande artikel om anmärkningen den 20 april.

Ytterligare kompliceras situationen med följande artikel i lokaltidningen NVP. Läs också kommentarerna. Till och med i kommentarsfältet försöker Moderaterna skylla på någon annan.

söndag 1 maj 2011

Första maj

Fullt med folk, sol, inspirerande tal och flera personer som blev nya medlemmar, ett mycket lyckat Första maj-firande i Värmdö!

Socialdemokraterna uppmärksammar entreprenörer inom områdena; näringsliv, ideell sektor och offentlig verksamhet genom att dela ut ett pris på Första maj. För oss är entreprenörskap en oerhört viktig ingrediens för kommunens utveckling.

I år gick priset till fyra kreativa kvinnor inom det konstnärliga området -Plan fyra. Nattvandrarna kammade hem priset i kategorin föreningsliv och Elisabeth Fredell, produktionschef i kommunen, tog storslam i offentligt verksamhet.

Första maj-firandet i Gustavsberg drog över hundra besökare i alla åldrar och managerades galant av Aurora Gullberg med engagerade tal av Stefan Carlén, chef ekonom på Handels och Annika Andersson Ribbing, skolpolitisk talesperson. Mot orättvisor och för Möjligheternas Värmdö!


Under jubel talade också SSU:s ordförande Alexander Holes.