lördag 24 januari 2009

På vilka grunder tar den moderatstyrda majoriteten i Värmdö beslut?

I onsdags träffades Utbildningsnämnden i Värmdö för sitt första möte. Tidigare tyckte den moderatstyrda majoriteten att det var en käck idé att dela in skolfrågorna i stuprör men nu är alltså frågorna samlade i en gemensam nämnd så att vi kan ta ett helhetsgrepp.

Det var framförallt ett uppseendeväckande beslut som majoriteten tog. De röstade mot att vi ska få ordentliga och självklara underlag så som kösituation för förskolan, den lokalkapacitetsutrdening som gjorts och befolkningsprognos för att vi ska kunna ta kloka beslut i nämnden.

Annika har skrivit ett mycket bra inlägg som sammanfattar nämndens möte. Läs det!

Inga kommentarer: