måndag 1 mars 2010

Vart ska skiten ta vägen?

www.fotoakuten.se

Översiktsplan. En plan där ett antal viktiga frågor för Värmdös utveckling för lång tid framöver läggs fast. Vi pratar perspektiv till 2030.

Kommunstyrelsen är styrgrupp för detta arbete och till vår hjälp har vi ett antal mycket kompetenta tjänstemän. Det är skönt att lyfta blicken en aning och fundera över hur vi vill ha Värmdö i framtiden. Vi använder oss av seminarieformen där vi betar av ett område varje gång. Idag handlade det om Vatten och avlopp, Energi, Trafik och IT/telefoni.

Vatten och avlopp låter kanske inte särskilt sexigt att diskutera men desto viktigare att det fungerar. Framförallt ur miljöhänsyn. Bekvämligheten att bara spola, tvätta händerna och sedan stänga dörren till toaletten tar vi för givet. I Värmdö kommun finns många "kreativa" lösningar för vatten och avlopp. Vi har ett ansvar för hela kommunen och för kommande generationer att dessa inte är miljömässigt vidriga. Det ska vara enkelt att göra rätt miljöval. Detta underlättar vi delvis genom inriktningarna i ÖP:n men också genom VA-policy och andra dokument.

VA och Trafik är två områden i ÖP:n där jag tror att Värmdöborna har en hel del synpunkter. Framförallt de delar som berör spårtrafik till Värmdö, fler trefilslösningar, gång- och cykelvägar och så vidare. Det är inga stora och svårbegripliga områden, snarare tvärtom. Viktiga vardagliga funktioner för ett bra boende och liv i Värmdö.

Vi Socialdemokrater för in många viktiga perspektiv i arbetet med Översiktsplanen. Idag var mitt viktigaste förslag att vi ska ta särskild hänsyn till barnperspektiv i trafik-/samhällsplaneringen.

Du kan också vara med i arbetet via de medborgardialoger Kommunen anordnar. Håll utkik på varmdo.se och i lokaltidningarna.

Inga kommentarer: