torsdag 1 mars 2012

Föreningsengagemang utvecklar både samhället och individer -kväv inte det!

Efter Värmdö(m)ajoritetens införande av registrering av kommunmedarbetarnas föreningsengagemang genomförde NVP en undersökning av politikernas medlemskap och styrelseposter i olika organisationer.

Enligt min mening är detta i nivå med åsiktsregistrering och inte alls ett hälsosamt sätt att se på sina medarbetare. Medlemskap i föreningar tyder på ett samhällsengagemang som ska uppmuntras. Det ger positiva effekter både för individen, arbetsgivaren och samhället.

Undersökningen av politikerna visar att Värmdöpolitikerna i mycket större utsträckning är Nackapolitikerna var benägna att svara på tidningen frågor. För egen del svarade jag naturligtvis på frågan från NVP. Hela mitt liv har jag engagerat mig i föreningar och organisationer i syfte att förändra världen. Mitt engagemang ligger främst i nykterhetsrörelsen men även i bistånds- och humanitära organisationer.

Det är också skälet till att jag gick med i socialdemokraterna och engagerar mig i kommunpolitiken. Jag vill att Värmdö ska bli bättre -mycket bättre.

Konflikten eller jäv om man så vill kan mycket väl uppstå när man är medlem eller sitter i styrelsen i förening som är föremål för ett ärende på den kommunala dagordningen men då måste man precis som vi alla andra sådana tillfällen anmäla jäv, lämna lokalen och inte delta i varken diskussion eller beslut. Inget konstigt med det.

Iögonfallande i NVP:s granskning är framför allt Erik Langbys, kommunstyrelseordförande (M) i Nacka, uteblivna svar på frågan. Det i sig är anmärkningsvärt men när han förklarar det med att det är en privatsak då höjer man minst sagt på ögonbrynen.

Även i frågor om föreningsengagemang ser man tydliga ideologiska skillnader mellan det röda och blåa laget. Vi socialdemokrater uppmuntrar samhällsengagemang medan borgarna kväver det.

3 kommentarer:

Fredrik sa...

Håller inte på något sätt hemligt mitt engagemang i föreningar men det finns inte en chans att jag skulle svara på den enkäten från en arbetsgivare. Känns sim rena Stazi fasoner.

Andrine Winther sa...

Hej Fredrik,

Jag ber om ursäkt att jag var otydlig. Mitt inlägg handlar om två olika saker samtidigt.

1. Registrering av medarbetarnas föreningsengagemang. Det är helt oacceptabelt, där håller jag med dig!

2. Det andra handlar om att vår lokaltidning har ställt samma frågor till oss politiker (som en reaktion på artikeln) och där tycker jag att det är märkligt att Nackas högsta politiker, Erik Langby, inte svarar.

Hoppas det blev lite klarare nu.

Fredrik sa...

Hej. Det var inte otydligt och jag förstod att det var olika saker. Att den ledande politikern gärna stiftar regler för de anställa men av "princip" inte svarar när en tidning vill veta samma saker är direkt upprörande men tyvärr är vi och dom tänkande inte så ovanligt. I längden så blir det förödande för förtroendet för politiken och demokratin. Sen så är jag rent allmänt känsligt för när man hela tiden karvar på den personliga integriteten och friheten.