onsdag 12 december 2012

Vi vill att Värmdömajoriteten sätter högsta fart för att lösa frågan om ambulanshelikoptern

På Kommunfullmäktige idag ställde jag frågan nedan till Peter Frej, Kommunalråd för Samhällsplanering. Svaret jag fick var att Frej och Pettersson visserligen ska träffa landshövdingen men att det inte är bråttom. Det är en typisk inställning från Värmdö(m)ajoriteten trots att andra kommuner nu visar starkt intresse för denna viktiga samhällsfunktion så segar koalitionen på samma sätt som de gjort de senaste sex åren.

Socialdemokraterna i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslog att deras nämnd och våran nämnd (Samhällsplaneringsnämnden) bör ha ett gemensamt möte eftersom frågan är "delad" mellan oss. Det röstade, föga förvånande, majoriteten mot. Då tog Socialdemokraterna i Samhällsplaneringsnämnden initiativ till ett gemensamt möte och då kunde de styrande inte hålla emot längre så nu blir det iaf ett möte (på AU-nivå) där vi kan ta ett helhetsgrepp kring placering för helikoptern.

Ambulanshelikopterns framtid i Värmdö
Sedan flera år tillbaka driver vi socialdemokrater att Värmdö ska vara aktiva i frågan om att hitta en bra lokalisering för ambulanshelikoptern i vår kommun. Efter total avsaknad av handlingskraft från den styrande borgerliga koalitionen finns nu äntligen ett lokaliseringsuppdrag. Samtidigt möts vi av nyheten att Haninge kommun snabbt och alert erbjudit landstinget det samma fast med förmånligare villkor då ser värdet av att ha en helikopterbas placerad i kommunen.

Senfärdigheten hos Värmdös styrande politiker kan få stora konsekvenser för såväl våra medborgare som alla de som vistas i länets skärgård både på sommar- och vintertid. Det som kunde varit en långsiktig samhällsplanering har förbytts i ett akut problem med den uppenbara risken att denna viktiga verksamhet flyttar från vår kommun.

Min fråga till kommunalrådet för Samhällsplanering blir därför följande:

Vad kommer du som ansvarigt kommunalråd i detta akuta läge ta för initiativ (exempelvis genom möte med ansvariga politiker och tjänstemän i landstinget, prioritera upp lokaliseringsuppdraget, genomföra ny bullermätning eller vad det nu kan tänkas vara för åtgärder som behövs) för att visa Värmdö kommuns vilja och engagemang för att husera ambulanshelikoptern även framöver?


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: