fredag 8 mars 2013

Engagemang kring exploatering av Aspvik


På socialdemokraternas initiativ hölls i tisdags en medborgardialog om en eventuell exploatering av Aspvik. Runt 100 personer slöt upp i kommunhuset där vi politiker fanns på plats. Samhällsutveckling engagerar vilket jag är mycket glad för!

Det finns ett stort engagemang bland fastboende likväl som hos fritidsboende i Apsvik med omnejd. Många röster handlar om att man inte vill se den utveckling med villor som JM föreslår men det finns också de som tycker att det skulle vara bra för området.

Kritikerna är rädda för att området byggs sönder och att framför allt vägen ut till Aspvik inte kommer att klara den ökade trafiken. Andra frågor som ställdes var exempelvis hur vatten- och avloppsutbyggnaden ska gå till och hur naturvärden påverkas.

Det är bra för Värmdö att våra medborgare vill påverka sin vardag och sin omgivning. Det engagemanget och de synpunkterna vi fick på medborgardialogen ska vi som politiker så klart ta hänsyn till i det fortsatta arbetet.

Vad händer nu?
Samhällsplaneringsnämnden har alltså på socialdemokraternas förslag genomfört en medborgardialog redan innan ärendet startat i förvaltningen. Nu kommer tjänstemännen att arbeta fram ett förslag som antingen föreslår att vi ska starta ett planarbete eller ej. Det förslaget tar vi politiker sedan beslut om (på medborgardialogen sa den moderata ordföranden att det kommer att ske i april).

Jag och mina socialdemokratiska kollegor i nämnden fortsätter gärna diskussionerna med alla som vill framföra synpunkter om en eventuell exploatering. Vi kommer också gärna ut till Aspvik för att promenera runt i området för att lära oss mer om hur vägar, stigar, bebyggelse, vatten mm hänger ihop.

Det är bara att höra av sig: andrine.winther(a)varmdo.se

I media
I veckan NVP fanns en nyhetsartikel om utvecklingen i Aspvik: http://nvp.se/Varmdo/Varmdo/Hundra-villor-byggs-i-skyddat-landskap/

Även i Mitt i Värmdö finns en artikel på sid 8 (tror att länken bara funkar den här veckan): http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miwa- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: