fredag 1 mars 2013

Kriminalpolitiskt program med alkoholpolitisk touch

Igår presenterade Socialdemokraterna ett nytt kriminalpolitiskt program som innehåller förslag kring hur Sverige kan bli tryggare.

En del handlar om hur viktig den restriktiva alkoholpolitiken är och att den måste stärkas ytterligare. Följande åtgärder föreslås:

 Försvara det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol. Vi säger nej till införande av gårdsförsäljning av alkohol.

 Verka för höjda minimiskatter på alkohol inom EU och minskade införselkvoter på alkohol.

 Att det tas fram en nationell handlingsplan för minska ungdomars alkoholbruk.

 Prioritera polisens insatser mot langning, höja minimistraffet för grov langning av alkohol till ett års fängelse samt ge polisen bättre möjligheter att eftersöka om ungdomar olovligt förfogar över alkohol.

 Införa alkolås i bussar och lastbilar i yrkesmässig trafik inom EU.

 Införa en ny lag om så kallad eftersupning

Vill du läsa hela programmet hittar du det på socialdemokraternas hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/Documents/Ett%20tryggare%20Sverige.pdf


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: