fredag 8 maj 2009

Produktionsstyrelse -för det behövs någon som styr

Efter valet 2006 gjorde (M)ajoriteten i Värmdö en hastig och ogenomtänkt omorganisation av kommunen. De införde ett köpsälj-system som innebär att de delat kommunen i två delar (minst). Den ena delen ska beställa verksamhet från den andra delen.

Vår kritik har varit massiv. Den har gällt sättet omorganisationen gjordes på såväl som att systemet missgynnar samarbete mellan verksamheter vilket leder till revirtänk och stuprör. En annan del i kritiken är att det inte finns någon som leder produktionen. Det finns en tjänsteman som gör ett förtjänstfullt jobb men ingen i politiken som styr. Och som bekant är det vi politiker som är ytterst ansvariga.

Vad är då produktionen? Jo, det är all kärnverksamhet så som förskola, skola, äldreomsorg, socialafrågor frågor kring funktionshindrade med mera. Produktionen har ett namn; ProVarmdo. Dessutom används den överlägset största delen av kommunens pengar till denna verksamhet vilket gör det dubbelt viktigt att det finns någon som styr den.


Efter två års kamp har vi nu kommit så långt att Kommunfullmäktige i förra veckan beslutade om vilka som ska sitta i den inrättade Produktionsstyrelsen. Jag har fått det ärofyllda uppdraget att leda den socialdemokratiska gruppen. Jag ser fram emot uppdraget och hoppas att vi ska kunna göra något bra av det. Vi har dock en tuff tid framför oss med stora ekonomiska utmaningar.

Jag tror att den största skiljelinjen i Produktionsstyrelsen, precis som i alla andra nämnder på den mjuka sidan, kommer att ligga i hur besparingar ska ske. För nedskärningar kommer det att bli (igen...). Skatteintäkterna minskar kraftigt och kommunerna får inga extra pengar i år.

Jag återkommer om arbetet i Produktionsstyrelsen. Vi har vårt första möte torsdagen den 14 maj.

PS 1. (M)ajoriteten har redan, mindre än två år efter starten, avskaffat köpsälj-systemet på den tekniska (hårda) sidan.

PS 2. Den här typen av system finns i många kommuner och funkar säkert riktigt bra på vissa ställen. Troligtvis i stora kommuner. Det blir spännande att se hur det utvecklas i Värmdö...

Inga kommentarer: