söndag 2 augusti 2009

+ - 0

Folkpartiets ledare Jan Björklund håller sitt sommartal i Marstrand idag. Enligt SR vill Björklund ge mer pengar till kommuner och landsting nästa år. Det betyder att regeringen och dess företrädare fortfarande inte har insett att det är nu lågkonjunkturen slagit till med full kraft och att kommuner och landsting är i full färd med att se om sitt hus vilket i de allra flesta fall betyder uppsägningar.

Valåret 2010 är däremot ett väldigt intressant år att strö pengar över landet...

Folkpartiets ledare tillika utbildningsminister säger också att det behövs fler utbildningsplatser. Men vänta nu! Vem var det som medvetet nedmonterade nästan all vuxenutbildning och minskade antalet platser på universitetet så fort han fick makten? Vem var det som inte lyssnade när Östros lyfte ett varnade finger och sa att vi är på väg in i en lågkonjunktur? Och vem menade att nittiotalisterna som tog stundenten i juni skulle komma ut till en strålande arbetsmarknad?

Ja, ja har vi tur är vi snart tillbaka på +-0 i antalet utbildningsplatser förutom att vi har två förlorade år bakom oss, en arbetslöshet som stiger stadigt och massuppsägningar i offentlig sektor.

Ett rätt ger jag honom och det är viljan att reformera statsbidragen så att de är mer flexibla utifrån konjunkturförändringar.

Inga kommentarer: