fredag 20 november 2009

Barnkonventionen 20 år

Idag firar Barnkonventionen 20 år. Många viktiga steg har tagits. Idag meddelar Somalia att landet ratificerar konventionen.

Långt kvar
Men det räcker inte. Det är långt kvar till ett samhälle där barn är lika mycket värda som vuxna, där barns rättigheter efterföljs och där barns bästa sätts i främsta rummet. Några exempel:

- USA har inte skrivit under konventionen
- Sverige bryter mot flera delar i konventionen
- Sverige har inte gjort Barnkonventionen till lag
- 400 000 barn i Sverige växer upp med en eller båda föräldrarna som missbrukare
- Barn som kommer ensamma till Sverige blir i vissa fall mottagna som i Vellinge (behöver jag säga mer?)

Listan kan göra hur lång som helst och det duger inte!

Ett dagsfärskt exempel från riksdagshuset -typiskt oss vuxna
Idag var riksdagen full av barn och unga. I andra kammarsalen var det ett seminarium om barnkonventionen där 80 barn deltog. Vad hände? De vuxna pratade och barnen fick lyssna. De vuxna drog naturligtvis över tiden så att frågestunden som var barnens bara blev 10 istället för 30 minuter. Det är ju inte klokt! Kolla insalget i SVT Play 16.50 in i sändningen.

Unicef är självklart den organisation som är mest känd för att opinionsbilda och arbeta för barns bästa och med Barnkonventionen men det finns andra. Jag vill gärna nämna två:

1. Junis är barnorganisationen i IOGT-NTO-familjen. Junis står för en verksamhet där barn kan vara barn. Junis erbjuder en plattform där lek, skratt och utmaningar är ingredienser. Drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö är utgångspunkten.

2. Rbuf är barnrättsorganisationen där de som är engagerade är unga som utgår från sin egen verklighet och därför vet vad som är bäst för dem.

2 kommentarer:

Helena Wannberg sa...

Det är klokt skrivet Andrine. Men kom ihåg att siffran från FHI om 400 000 (eller 385 000) barn, gäller de som växer upp med riskbruk. Inte missbruk. Det är inte bra att så många lever med en vuxen som dricker på ett riskfyllt sätt heller, men det är inte samma som att den vuxne missbrukar.

Anonym sa...

love to f-ck her and make her squeal with pleasure