onsdag 26 maj 2010

Låt alla 16 till 25-åringar rösta om Förbifarten

Det är de unga som får leva med beslutet. Låt dem rösta!

Vår uppgift som vuxna måste vara att ta hänsyn till helheter och framtida generationer. Förbifart Stockholm är inte helt okontroversiell så vi borde överlåta beslutet till de som berörs. Det miljö- och samhällsengagemang som unga har ska tas tillvara.

Inga kommentarer: