måndag 3 maj 2010

En ny färdriktning för Sverige

Idag presenterade vi det rödgröna alternativet till budget. Vårt budskap är tydligt: full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser. Tillsammans presenterar vi en budget för fler jobb, en grön omställning och mindre klyftor – för hela Sverige.

Läs och begrunda hela förslagen på www.socialdemokraterna.se

Jag är stolt över våra förslag som är visionära och samtidigt inte lämnar någon efter. Den bygger på att det är smartare att lösa problem tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem som har jobb. Det handlar om ett sammanhållet Sverige där det finns utrymme för ett rikare liv för alla.

Utöver 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, skrotad stupstock i sjukförsäkringen, sänkt skatt för småföretag och alla andra progressiva förslag så gillar jag särskilt skattehöjningen på alkohol och tobak.

Inga kommentarer: