tisdag 29 juni 2010

Kompetensdränage i Värmdö kommun

Jag blir riktigt olycklig när kompetenta medarbetare i kommunen slutar - oavsett anledning. Den senaste i raden är Brunn skolas rektor Magnus Persson. Persson inledde ett förändringsarbete som innebar en tuff men nödvändig utmaning för både elever, personal och föräldrar. I NVP kan vi läsa varför han väljer att sluta:

"Det förändringsarbete som återstår innan Brunns Skola fullt ut är det naturliga första valet på Ingarö kräver ett tydligt ledarskap och ansvarstagande på alla nivåer. Min bedömning är att det finns inom Brunns skola, inom pro V, men behöver förbättras inom den del i kommunen som rör skolan

Det är ett mycket allvarligt underkännade av (m)ajoritens sätt att hantera skolfrågorna i kommunen och det går direkt ut över, i första hand, barnen. Detta kan inte accepteras!

Skolan är Värmdövalets viktigaste fråga och den måste vi ta tag i snarast möjligt. Det ska vara fokus på kunskapsuppdraget, det ska vara lugn och ro i skolpolitiken och framgång ska gälla varje unge. Inget annat duger!

I Socialdemokraternas Sverige får du flera chanser:


Thomas Bodström på studentflak

Inga kommentarer: