tisdag 8 maj 2012

Ett litet steg för barnen, ett stort steg för Värmdö

Vi socialdemokrater tar barnens perspektiv i samhällsplaneringen på allvar!

Idag genomförde Samhällsplaneringsnämnden, Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen ett seminarium om just detta tema, på vårt initiativ. Jag är mycket glad för det och för den goda uppslutningen av politiker.Vi fick en bra inblick i det arbete som Göteborgs stad gör kring barnkonsekvensanalyser när det planerar staden, statsdelen, närmiljön och/eller bostaden/platsen. Materialet är lätt tillgängligt på deras hemsida och vi fick många tips och idéer för hur vi kan jobba här i Värmdö.

Värmdö växer så det knakar. Barnen blir fler och fler. Vi behöver bygga många fler bostäder och trafikmängden ökar. Mitt i allt detta behövs platser som barn och unga kan vara på. Platser som är stimulerande, välkomnande, trygga och utvecklande. Även här finns idéer och forskning att plocka gobitarna ur. Inte minst via Movium.

Skälen för att vi driver att Värmdö på ett naturligt sätt ska inkludera barns och ungas perspektiv (och barnperspektivet) är många, här är några:

- Barnen är lika mycket medborgare som oss andra och ska få ta plats i samhället
- Vi vill skapa ett gott samhälle som vi kan lämna efter oss till kommande generationer
- Barnen har ingen rösträtt och därmed ingen röst in i politiken
- Inget annat parti tar barnens perspektiv
- Vi tar innehållet i barnkonventionen på stort allvar

Kommunfullmäktige har på förslag av oss tagit beslut om att barnperspektivet ska genomsyra all samhällsplanering men hittills har ingenting hänt. Vi har därför börjat i det lilla genom att föreslå åtgärder i ärenden som läggs på bordet. Här är några exempel i all enkelhet (som jag gärna utvecklar vid nåt tillfälle):

- Trafiksäkerhet runt skolor och förskolor
- Inventering av lekplatser
- Bygg förskolan i Charlottendal
- Lagt konkret förslag om dagens seminarium om barnperspektivet i samhällsplaneringen
- Bygg den beslutade lekplatsen i Gustavsbergs Centrum

Vi tog ett litet steg idag och jag hoppas, och tror, att vi nu framöver kan öka takten betydligt så att barnperspektivet blir en helt naturlig del i planprocesser och all annan samhällsplanering.

Inga kommentarer: