fredag 22 februari 2013

Vart femte barn

"400 000 barn i Sverige lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Uppskattningsvis fyra barn i varje klass. De här barnen känner sig ensamma, oroar sig mycket och en del far riktigt illa. Ju fler som vet om deras situation, desto större chans att någon ser de här barnen i tid."

Det är inledningen på Vart femte barns kampanjsida om denna viktiga fråga. Ett rikt samhälle som låter barn fara illa psykiskt eller fysiskt av vuxnas beteende är ett mycket fattigt samhälle.

Barnperspektivet måste genomsyra allt vi gör och det är de vuxnas ansvar att se till att barn får utvecklas och att de inte hålls tillbaka av vårt sätt att uppträda. En restriktiv alkoholpolitik är det enskilt viktigaste verktyget att förebygga att barn hamnar i jobbiga situationer där alkoholen tar för mycket plats.

Hjälp till att sprida kampanjen så att fler barn får möjlighet att slippa klumpen i magen.

Inga kommentarer: