onsdag 26 november 2008

Nu är det vårt fel att förskolan i Charlottendal inte byggs

Moderaternas strategi är nu, när de inte lyckats bygga förskolan i Charlottendal och när pressen från missnöjda medborgare är stor, att skylla på oss socialdemokrater.

Moderaterna tror att de hittat en utväg genom att peka på att vi återremitterade investeringsbudgeten på budget-kommunfullmäktige den 24 september 2008.

Johan Hedberg (m) ledamot i Barnomsorgs- och förskolenämnden argumenterar för detta i en protokollsanteckning till nämndens protokoll i förra veckan, 19 november 2008. Resonemanget fördes dock inte med ett enda ord på mötet. Likaså förde Göran Jansson (m) ordförande i nämnden samma resonemang på dagens, 26 november 2008, kommunfullmäktigemöte.

Det är att tillskriva oss ett alldels för stort inflytande över hur ni styr utvecklingen i kommunen. Ni har haft taktpinnen i över två år. Vill ni bygga en förskola i Charlottendal så gör ni det.

Inga kommentarer: