fredag 20 februari 2009

Lyckad Apotekskampanj i Västerås

Idag har Socialdemokrater kampanjat för att bevara apoteket. Vi stod utanför apoteket i Västerås och det var många som precis som vi är oroade över regeringens iver att privatisera våra apotek. Vi delade ut knappar och flygblad till hundratals människor. Här pratar Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot (S) med en apotekskund som är orolig för ökade läkemedelspriser och sämre tillgänglighet.

Olle Thorell riksdagsledamot (S), intervjuas av Radio Västmanland som också är intresserade av våra synpunkter.

Apoteksfrågan är något som många stannar för att prata om. Det som känns skrämande är att så många ger uttryck för att de är oroade för den orättvisa politik som den moderatstyrda regeringen för i stort. Vi fick kommentarer om a-kassan, urholkningen av sjukförsäkringen, skolan med mera.

Inga kommentarer: