måndag 9 mars 2009

Socialdemokraterna i Värmdö gör skillnad

Det finns naturligtvis en massa bra anledningar att rösta på Socialdemokraterna. Här är bra exempel på när Socialdemokraterna i Värmdö gör skillnad. Trots att vi inte är i majoritet har vi på kort tid fått igenom två förslag.

1. Mer ekologisk och närproducerad mat i skolan
Vi har skrivit en motion om att vi vill ha mer ekologiska och närproducerade livsmedel. Det var på så vis frågan blev aktuell och glädjande nog beslutade Kommunfullmäktige så. I senaste numret av NackaVärmdö Posten kan du därför läsa:

I framtiden ska maten som köps in till skolor, förskolor och äldreboenden i Värmdö kommun vara i möjligaste mån ekologisk och helst också närproducerad.

Förslaget om att införa mer ekologisk och närproducerad mat i Värmdö kommer från socialdemokraterna. De ser flera fördelar med det, bland annat kortare transporter som leder till kortare leveranstider, färskare råvaror och mindre utsläpp. Det gör att maten smakar bättre och innehåller mer näringsämnen, menar s. Och äter barnen mer mat så mår de bättre. S ser också en vinst för det lokala näringslivet.

2. Värmdö kommun kräver att Värmdö blir en SL-zon
Även frågan om att slopa den knäppa delningen av Värmdö i två zoner har kommit ett steg närmre en lösning. Vi har fått alla partier i Värmdö att tillsammans agera så att SL (det moderatstyrda landstinget) gör Värmdö till en zon.

Det går alltså att påverka. Men vi måste vara många som driver en fråga. Det görs inte av sig själv.

Inga kommentarer: