lördag 3 oktober 2009

Irland säger ja

Trots att jag ligger nedbäddad i en segdragen influensa kan jag inte annat än att göra en kort reflektion över folkomröstningen i Irland.

Irland är det enda EU-landet som folkomröstat om Lissabonfördraget. Den politiska eliten tyckte att Irländarna när de den 13 juni förra året röstade nej till fördraget röstade fel. 'Gör om -gör rätt' var budskapet och igår verkar alltså Irländarna har rättat in sig i ledet genom att rösta ja.

Det är ett hårt slag för demokratin. Oavsett om jag/du/man är för eller emot fördraget så den här typen av skendemokrati det sämsta tänkbara alternativet. En parallell kan dras till EMU-omröstningen här i Sverige där vi röstade nej. Tänk om vi skulle fått backning på vår vilja...

Med respekt för utslaget i folkomröstningen måste det finnas en viss tidsfrist innan vi kan ta ställning igen. Förutsättningarna måste förändras i någon riktning eller möjligtvis opinionen förändras drastiskt. Annars urholkas instrumentet folkomröstning.

Det verkar också som att om ett medlemsland håller emot tillräckligt länge är det ett bra läge för förhandlingar där både den ena och andra garantin kan ges. Jag tycker att de börjar dra sig mer och mer mot den förhandlingsteknik man använder sig av i USA där man är så mån om att få igenom sina förslag att en motorväg här och en nationalpark där är naturliga konsekvenser som kommer på köpet.

I Sverige genomfördes ingen folkomröstning utan Riksdagen godkände fördraget i november 2008. Min åsikt i det fallet är att det var ett riktigt avvägande. Lissabonfördraget, som innehåller regler och bestämmelser för hur EU ska fungera i framtiden, är så komplext att vi inte kan kräva av oss medborgare att vi ska sätta oss in i det. Det får vi överlämna till våra folkvalda.

Trots min avoga inställning till metoderna som EU/den politiska eliten använt sig av för att få Irländarna att rösta rätt så är Lissabonfördraget i sig intressant läsning. Här finner du en sammanfattning av Lissabonfördraget och här finner du hela fördragstexten.

5 kommentarer:

Johan40 sa...

Man kan fråga sig varför de etablerade partierna i Sverige inte drev frågan om Lissabonfördraget mer aktivt/bildade opinion i förra valrörelsen. Väljarna borde åtmintone få ta ställning i ett riksdagsval, om det nu är så viktigt att inte ha en folkomröstning. Nu får både vänster och höger istället försöka sälja in fördraget till väljarna i efterhand, vilket brukar vara en långdragen historia.

Andrine Winther sa...

Jag tror i och för sig inte att det är en fråga som väljarna skulle vilja att vi lägger fokus på i en valrörelse. Därmed inte sagt att den inte är viktig.

Min lösning är att inte göra ett färdigt fördragspaket som sedan som du säjer ska säljas in till folket. Låt istället folk vara med i processen. Lyssna till medborgarna och framförallt till civilsamhället!

Andrine Winther sa...

Vad tror du om strategin att lyssna före?

Karin Bergh sa...

krya på dig Andrine!

Andrine Winther sa...

Tack Karin! Det kan faktiskt behövas...