torsdag 29 oktober 2009

Om kommunerna så önskar...

Idag har jobbkongressen tagit viktiga beslut om den ekonomiska politik. Bland annat diskuterades finansiering av stora, för att inte säga gigantiska, infrastrukturprojekt.

I en artikel i SvD:s nätupplaga återges en grumlig variant av jobbkongressens beslut om brukaravgifter vid vägbyggen. Lars Bryntesson, Värmdö, och Anders Johansson, Sigtuna, båda ombud på jobbkongressen förtydligar i en kommentar beslutet:

S-kongressens beslut innebär att öppna för brukaravgifter i de fall kommuner/regioner själva önskar detta. Men mandatet för en framtida S-regering att använda detta instrument är kopplat till ett krav att det ska ske i samförstånd med berörda kommuner. Därmed fick S i Stockholms län gehör för sin linje i denna fråga.

Läs gärna www.socialdemokraterna.se/varmdo

För Värmdös del skulle moderaternas broavgifter tillämpas på den enda rimliga vägen in till Stockholm vilket inte är ett alternativ. Jag vill ha fler arbetstillfällen i Värmdö men vem vill lägga en business här när det kostar för medarbetarna att ta sig dit? Jag skulle vilja ha en myndighet förlagd i Värmdö, ekoföretag som etablerar sig osv. Men broavgiften blir ett hinder. Det är inte rimligt!

Inga kommentarer: