fredag 30 oktober 2009

Regeringen: Mänskliga rättigheter är ett politiskt hinder

Foto: Gunnar Seijbold/Regeringskansliet

På gårdagens EU-toppmöte hände något konstigt. EU:s ledare med Fredrik Reinfeldt i spetsen tillät Tjeckien att få ett undantag från stadgan om de grundläggande mänskliga rättigheterna.

På ordförandeskapets egen hemsida är rubriken: Sista politiska hindret undanröjt - vägen mot Lissabon öppen.

Jag förstår inte hur Lissabonfördraget kan vara viktigare för EU än mänskliga rättigheter i Tjeckien? Att Storbritannien och Polen har samma undantag ska tydligen vara ett argument för att även Tjeckien gott kan få det.

I inledningen av fördraget listar presidenter, kungar, drottningar och regeringar skäl för att införa Lissabonfördraget. Där står bland annat att läsa: SOM BEKRÄFTAR den vikt som de fäster vid principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna samt vid rättsstatsprincipen
.

Vad innebär stadgan och vad är det de får undantag ifrån?
Den innebär till exempel förbud mot dödstraff, tortyr och slaveri. Min och din rätt till tankefrihet och yttrandefrihet. Rätten till respekt för privatliv och familjeliv.

Det är bara några exempel på vad dessa tre länder i dagsläget har undantag ifrån. Det anser Fredrik Reinfeldt och José Manuel Barosso är en framgång.

Hela innehållet kan du läsa här: stadgan i fördraget.

Inga kommentarer: