torsdag 28 januari 2010

Hur kan vi politiker vara tillgängliga?

Hur kan jag bli tillgänglig för dig?

Idag var det Produktionsstyrelsens tur att stå i Kommuntorget och vara tillgängliga som politiker. Fattar du inte ett smack av vad jag skriver nu? Inte så konstigt! Kommunen är organiserad på ett visst sätt och till stor del är politiken följdaktligen organiserad därefter.
Jag har många gånger tidigare skrivit om Produktionsstyrelsen. Det är den politiska styrningen över exempelvis skolor, förskolor, äldreomsorg, kulturskola och hemtjänst. Medborgartjänster i kommunal regi helt enkelt.
Hur som helst...
Varje torsdag 17-19 finns ett antal politiker från någon nämnd i kommunhuset. Du som medborgare kan komma dit och prata med oss. Det kan vara vad vi tycker i en specifik fråga eller om du har ett antal idéer om hur skolan kan utvecklas som du vill förmedla eller om du bara vill prata med en livs levande politiker.
Utgår vi från dig som medborgare?
Vällovligt, men är det verkligen så att du som medborgare vet var dina frågor passar in i kommunens sätt att organisera sig? Vet du att du ska komma just när det är Produktionsstyrelsen som finns där?
Hell hour
Det här med tider är alltid svårt. På dagen jobbar folk (även vi politiker), på kvällen vill man vara med familjen, titta på TV, träna osv.

Värmdö kryllar av barnfamiljer och det är i hög grad de som nyttjar skola, förskola, fritidsgårdar, idrottsarenor med mera och därmed kanske har en rad synpunkter och frågor kring dessa tjänster. Många hämtar barn, skjutsar barn, äter middag, hjälper till med läxor och handlar vid den här tiden -allmänt känd som Hell hour (17-18).
Är vi politiker verkligen tillgängliga när vi finns i kommunhuset 17-19? Är det lördag förmiddag vi ska finnas där? Är det folket som ska komma till oss eller vi till dem? Och i så fall, hur gör vi det?

Många frågor och några funderingar kring sociala media
Det finns många frågor att ställa sig. Anledningen till mitt lite förvirrade inlägg är inslaget i TV4 nyss om att Peter Eriksson (MP) inte vill twittra, blogga eller finnas på Facebook.
Jag för min del tänker så här: Jag deltog i ett möte på Brunn skola precis innan jul (där deltog ca 100 personer). Vid det tillfället fick jag många synpunkter från föräldrar och lärare som jag tar med mig i mitt fortsatta engagemang. Dessutom har jag gått med i Facebook-gruppen de startat (med 124 medlemmar) och kan på så sätt fortsätta följa diskussionerna.

Tillgänglig
I det ena fallet står jag två timmar i kommunhuset och i det andra kan jag över tid följa vad som händer i gruppen på nätet. I vilken av dessa situationer är jag mest tillgänglig som politiker? Finns det andra sätt att vara tillgänglig? Jag har inget svar på frågan men jag tycker att det stämmer till eftertanke.

Inga kommentarer: