måndag 18 januari 2010

Tänk om vi kunde få...

Så säger moderater, centerpartister, kristdemokrater och folkpartister hela tiden. Idag sitter vi på seminarium om Översiktsplanen i Värmdö där Kommunstyrelsen är styrgrupp. Anledningen är att vi ska formulera hur Värmdö ska växa och se ut i framtiden. Och hur samhällsplaneringen ske ske utifrån det.

Majoriteten fokuserar dock hela tiden på att det är någon annan som ska lösa problem och utmaningar åt dem. De säger hela tiden -Tänk om vi kunde få.

Tänk om vi kunde få
- fler bostäder
- fler ungdomar som bosätter sig här/väljer att stanna kvar i kommunen
- högskoleutbildning

Men det är ju ni som har ansvaret! Vill ni som styr ha fler bostäder då får ni se till att skapa förutsättningar (läs detaljplaner med mera) för att det ska kunna byggas bostäder. Att vara en politisk majoritet handlar om hårt jobb. Det duger inte att sitta på sin kammare och önska saker.
Medborgardialog
Du är välkommen att tycka, lyssna, diskutera, fundera och fråga om Översiktsplanen. Kommunen anordnar ett antal medborgardialoger i matsalen på Ösby skola. Den första är den 18 februari kl 18.00, då tittar vi närmare på 'Hållbar livstil i Värmdö'. Dialog sker i smågrupper mellan medborgare och förtroendevalda.

Ta chansen
En översyn av Översiktsplanen sker inte så ofta. Den här ska räcka till 2030. Då är min dotter nästan 25 år. Det är nu du kan vara med och påverka hur Värmdö ska utvecklas de kommande 20 åren.

Inga kommentarer: