söndag 4 april 2010

Svaret

Sommarjobbssatsningen kommer upp som ärende på KSAU på måndag svarade Kommunstyrelsens ordförande. Det var alltså måndagen den 31 mars. Jag sitter inte med i KSAU men hoppas att ärendet kommer på nästa KS och det då går raka vägen till KF så att vi kan besluta om det på Kommunfullmäktigemötet i april.

Inga kommentarer: