tisdag 19 april 2011

Nu prövas politiken i verkligheten

Att inte tillämpa det så kallade massflyktdirektivet för våra medmänniskor i Nordafrika är både fel och fegt. Detta visar att varken liberaler i Europaparlamentet eller den svenska regeringen med stöd av Miljöpartiet är någon att hålla i handen, skriver Fredrik Lundh Sammeli och Anna Hedh (S) i en replik.

Cecilia Wikströms och Guy Verhofstadts resonemang (DN Debatt 18/4) om vikten av ett gemensamt och rättssäkert europeiskt asylsystem delar vi socialdemokrater till fullo. Men slutsatsen att inte tillämpa det så kallade massflyktdirektivet i den svåra situation som våra medmänniskor i Nordafrika nu befinner sig i är både fel och feg. 

Det går inte att gömma sig bakom att alla medlemsstater ska ta ansvar när de inte gör det. Skribenternas egna ord om att medlemsländerna inte klarat solidaritetstestet och att regeringarna inte prioriterar gemensamma europeiska lösningar borde vara skäl nog att gå från ord till handling.

I Europaparlamentet debatteras utvecklingen i Nordafrika intensivt. Tyvärr handlar debatten främst om vilka kostnader revolterna får för EU:s medlemsstater och hur man bäst kan stoppa eventuella flyktingströmmar. Man pratar mycket mindre om hur vi tillsammans bäst kan hjälpa alla de människor som är på flykt. Ofta hörs tal om nödvändigheten av solidaritet mellan medlemsstaterna och att vi måste hjälpas åt. Sällan hörs krav på solidaritet gentemot de människor som befinner sig på flykt, vars situation vi verkligen bör känna sympati för.

Detta visar att när politiken prövas i skarpt läge är varken liberaler i Europaparlamentet eller den svenska regeringen med stöd av Miljöpartiet någon att hålla i handen. 

Vi socialdemokrater tänker inte sitta på läktaren och titta på tills situationen blir ohållbar. Vi kräver att Sveriges regering ska agera i EU. Sverige behöver en stark och tydlig röst som stöder kommissionär Cecilia Malmström att tillämpa direktivet för att säkerställa snabbt stöd till dem som flyr från krig, våld och förtryck.

Utvecklingen i Nordafrika har visat hur illa EU:s gemensamma asylsystem fungerar i praktiken. Det finns en djup splittring mellan medlemsstater i synen på asylfrågor. Just nu pågår omarbetning av EU:s regler för asyl. Den senaste tidens händelser visar varför förbättringar måste ske. Men i stället har förhandlingarna fullständigt stannat till följd av Europas högerregeringars ovilja. När kritiken kommer mot medlemsländerna slår de ifrån sig.

Det är oerhört viktigt att alla vi som vill se en ansvarig och solidarisk asylpolitik inte deppar ihop. Det är i stället just nu vi måste samla ny kraft och sätta ännu större press på de regeringar och politiker som vägrar ta ansvar. Det är vi skyldiga alla de människor som befinner sig på flykt och som drömmer om ett liv i fred och frihet.

Fredrik Lundh Sammeli, 
riksdagsledamot (S), migrationspolitisk talesperson Socialdemokraterna


Anna Hedh,
 Europaparlamentariker (S)

5 kommentarer:

Josefin sa...

Absolut! Skärgårdsidyllen Värmdö behöver verkligen få en vitaliserande inflyttning av 10.000 afrikaner! Det är jättebra, att du är så positiv till det, Andrine!

Andrine Winther sa...

Hej Josefin,

Jag förstår inte riktigt vad ditt inlägg är ett uttryck för men det känns både onyanserat och okunnigt.

Betyder din kommentar att du inte står för internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige och många andra länder skrivit under?

Anonym sa...

Andrine, du förstår säkert vad Josefine
menar. Inga politiker av högre rang bor i invandrarområden. Hur många från MENA-
länderna bor på Värmdö. Man blir bara förtvivlad och ledsen över den cynism som
finns i politikerkåren.
Lena

Anonym sa...

Hej!

Oh, va´trött jag blir på dessa "tjusiga" åsikter från politiker, som bor i områden, där man inte ser en enda invandrare. Men de kanske finns på Värmdö, eller hur?

Andrine Winther sa...

Lena,

Tråkigt om det är din bild av politiker. Men ännu tråkigare om din bild av personer som kommer hit är negativ. Det är antagligen något som du får ångra framöver. Vi behöver snart många fler som kan arbeta när vi ska klara välfärden inom bara 5-10 år. Konkurrensen om arbetskraft med andra europeiska länder kommer då att bli stenhård.

Detta är, utöver att vi ska ha en human politik för de som söker asyl, en av knäckfrågorna för politiken framöver.

Vi behöver fler som kommer hit, inte färre.