fredag 15 april 2011

Öppna riksdagens utskottsmöten

En diskussion om man ska få twittra i riksdagen eller inte har blossat upp. Egentligen handlar det om att vissa riksdagsledamöter sprider information från utskottsmöten, felaktig eller inte spelar ingen roll eftersom vi i Sveriges riksdag har stängda möten i utskotten och därmed ska information inte läcka ut från dessa.

I Europaparlamentet har man valt en annan strategi. Där är mötena öppna. Ofta hörs röster om hur stängt och byråkratiskt parlamentet är men i det här fallet är det faktiskt mer transparent.

Jag har alltid funderat på varför det är så. Åsa Westlund, socialdemokrat och europaparlamentariker föreslår att riksdagens ska konkurrera ut twitter genom att öppna utskottsmötena. Helt rätt! Inte bara för att slippa bråk om att information sprids på ett felaktigt sätt utan också för att det tillhör ett modernt och demokratiskt samhälle att medborgarna får höra hur olika politiker resonerar i frågor som berör dem.

Inga kommentarer: