onsdag 4 juli 2012

Extra möte i morgon om fällda träd på Grindstugatan

I morgon 09.00 är det dags för det extra mötet med Samhällsplaneringsnämnden som vi socialdemokrater begärt. Skälet är att det fällts ett antal träd i den allé på Grindstugatan i Gustavsberg som bland annat är klassad som riksintresse för kulturmiljövård. Dessutom tyder det mesta på att det skett i strid med detaljplanen.

Träden är från 1870-talet och kan naturligtvis inte ersättas även om det är möjligt plantera nya om man måste.

Vi vill ha alla korten på bordet! Vem är det som har beslutat att fälla träden (det är alltid politiken som är ytterst ansvarig, dvs en politiker)? Och vilket underlag har legat till grund för beslutet? Dessa och många fler frågor ska vi reda i imorgon.

NVP har skrivit en artikel om hur fällningen stoppades för någon vecka sedan. Även Värmdöbloggaren L-G Nilsson har skrivit om saken.

Inga kommentarer: