tisdag 13 november 2012

Hur skapar vi en bättre trafikmiljö vid skolorna?

Ikväll samlades ett 50-tal personer i Hemmestaskolans matsal för att diskutera trafiksituationen runt Hemmestas och Viks skolor, på socialdemokraternas initiativ. Det är jättekul att så många kommer och engagerar sig i sin, barnens och andras närmiljö.Kommunens tjänstemän har arbetat fram förslag till förändringar på en tryggare och bättre trafikmiljö runt dessa två områden. Det rör sig massor med barn, föräldrar, personal, transportörer, idrottsutövare och andra runt skolorna varje dag. Idag är denna miljö farlig och vi måste hantera det innan någon råkar riktigt illa ut.

Dialogen är ett sätt att lyssna in kloka medborgares synpunkter på förslagen samt få fler idéer kring problemställningar, utmaningar och lösningar.

Nu är det upp till politiken att ta hand om all input och gå vidare med detta i processen. Mitt förslag är att Samhällsplaneringsnämndens arbetsutskott redan på måndag tar första steget.

För oss socialdemokrater är det barnperspektivet som är det allra viktigaste. Säkerhet och trygghet för våra allra minsta är vårt fokus. Det betyder att en del andra intressen kan få stå tillbaka lite granna vilket i klartext kan betyda att det blir lite längre att gå från bilen till sin arbetsplats, när barnet lämnas i klassrummet eller när du ska till fotbollsträningen.

Medborgardialoger är viktiga ur minst två aspekter. För det första är det viktigt att involvera de medborgare ett förslag berör och/eller de som har synpunkter på förslaget. För det andra skapar det förväntningar på att politiker levererar förnyade förslag där synpunkter/idéer/input är tillvarataget och processat (sedan är det inte alltid säkert att det blir så som alla vill men det är en annan sak).

Ett stort tack till alla som tog en tisdagskväll från familj, jobb eller fritidsaktiviter för att bidra till Värmdös utveckling!

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: