fredag 9 november 2012

När Mälaren svämmar över

Inte om. Utan när.

I alla fall om vi inte jobbar förebyggande. Eller har en väldig tur...Enligt SCB har Mälardalsregionen en befolkning på drygt 3 miljoner invånare. Största delen av dessa skulle påverkas vid en översvämning av Mälaren. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, säger att den vanligaste typen av översvämningar är kopplade till stora nederbördsmängder under en längre tid och/eller kraftig snösmältning.

Om vattennivåerna i Mälaren stiger påverkas allmänheten och viktiga samhällsfunktioner ganska snabbt. Det kan leda till att så stora konsekvenser som att dricksvatten inte finns till hands eller att vägar rasar så att det inte går att ta sig till sjukhus eller leverera mat till affärer. Skolor och äldreboenden kan tvingas stänga.

MSB har gjort två informativa bildspel om hur ett sådant scenario skulle kunna se ut. Det ena ovan och det andra nedan. De är värda att titta på. Det finns också en informativ sajt som ger en bra inblick i olika risker: www.säkerhetspolitik.se

Värmdö är en av de kommuner som skulle kunna drabbas. Vi får vårt dricksvatten via Stockholm, vilket troligtvis skulle innebära den största konsekvensen för oss. Många av våra medborgare jobbar också i Stockholm och drabbas påtagligt om exempelvis kollektivtrafiken inte fungerar. Även el- och telesystem kan slås ut.Jag vill absolut inte vara en dysterkvist men det handlar om samhällsplanering, riskminimering och annat förebyggande arbete som kommuner, länsstyrelser och politiker måste ägna sig åt. Det är en viktig del av det politiska uppdraget som vi måste prata om.


2 kommentarer:

Fredrik sa...

Tycker det är bra att även du uppmärksammar detta. Ju fler som ser de potentiella bekymren desto större chans att de kan återgäldas. Möjligt att man då kan bli betraktad som " dyster kvist" som du kallade det men jag ser det precis tvärt om.

Andrine Winther sa...

Tack för inspirationen till att titta på filmerna Fredrik!

Det är en viktig fråga som jag jobbade med en del redan när jag jobbade med Uppsalabänken. Men även Värmdö ligger i farozonen.