lördag 15 juni 2013

Tommy Waidelich ny ordförande i European Forum

European Forum for Democracy and Solidarity har fått en ny ordförande, Tommy Waidelich. Det beslutade vi på en konferens här i Zagreb idag.

Lena Hjelm Wallén har sedan 1999 haft ordförandeuppdraget och vice ordförande Jan Marinus Wiersma (till vänster) har varit med sedan starten 1993. På bilden ser du också Boris Tadic som är Serbiens tidigare president (i mitten) och Radmila Sekerinska parlamentsledamot i Makedonien. Naturligtvis är alla socialdemokrater :-)

Shaping Europe, Welcome Croatia!
20 Years European Forum - Enlarging our Family är den passande rubriken för konferensen här i Zagreb i helgen. Äntligen får EU en ny medlem när vi om två veckor, 1 juli, välkomnar Kroatien som det 28:e medlemslandet i Europeiska Unionen.

Vi har haft många intressanta diskussioner om hur EU förändras med en ny medlem och den kanske än viktigare frågan om vilket EU Kroatien går in. En annan aspekt som diskuteras är situationen på balkan när två länder är medlemmar i EU men inte resten. Vad får det för betydelse för regionen? Paralleller dras med Skandinavien där vi har länder som är medlemmar och ej. Någon finns i euron medan andra står utanför, NATO-medlemskap har några medan andra inte är med. Slutsatsen är inte entydigt men det är tydligt att det går att leva samman sida vid sida utan att vara likadana.

Samtidigt som vi sitter i det imponerande konferensrummet som påminner om ovala rummet i Vita Huset pågår en prideparad i Zagreb centrum. Oavsett EU-medlemskap tar viktiga frågor plats i det offentliga rummet i Kroatien.

Som alltid slår det mig att vi aldrig kan ta demokrati och mänskliga rättigheter för givet. Det är en ständig kamp i Sverige, Kroatien, Europa och världen. Socialdemokratiska progressiva krafter behövs nu och i framtiden. Därför fortsätter vi kampen i mötesrum, på torg, i parlament och på internet dag efter dag.

Greetings from Zagreb!

Inga kommentarer: