onsdag 17 september 2008

Vilseleder de med flit?

Jag och Annika har fått vår debattartikel publicerad även i den andra lokaltidningen, Mitt i Värmdö (tyvärr går det inte att länka till den).

I artikeln kritiserar vi läget i kommunen när det gäller förskolan i allmänhet och Grantomta-frågan i synnerhet. Vid senaste mötet i Barnomsorgs- och förskolenämnden diskuterade vi nästa nya förskola, i Charlottendal.

Vi fick då överraskande information om att de principer för hur det ska gå till när vi utser "driftsoperatörer" som beslutats av nämnden denna gång kanske måste frångås. Ordförande påstådde att JM krävde att Pysslingen skulle få driva förskolan som de "erbjudit" sig att bygga. I onsdags fick vi på kommunstyrelsen en helt annan beskrivning. Inget har villkorats av JM, däremot skulle det gå fortare att strunta i en upphandling i konkurrens.

Det är otroligt upprörande att nämnden förs bakom ljuset! Vi vet att intresset är stort bland olika förskoleanordnare att få driva den nya förskolan i Charlottendal. Både från den kommunala produktionens sida och från olika fristående anordnare. Då vill moderaterna tvångsprivatisera verksamheten utan konkurrensutsättning som tidigare varit så viktigt. Det är inte seriöst!

Att hänvisa till att det är bråttom är också bara svepskäl. De har valt att inte verkställa det beslut nämnden tog den 15 maj. Sedan dess har det gått åtskilliga månader. Hade man velat hade den proceduren redan varit klar nu. Varför åsidosätter moderaterna ideligen de demokratiska spelreglerna? Varför går man så långt som till att vilseleda sin egen nämnd? Det är inte förtroendeingivande.

Inga kommentarer: