söndag 7 februari 2010

Det måste börja hetta till kring nya alkohollagen

Bild: www.fotoakuten.se

Kort bakgrundsfakta
- 6 sep 2007, Regeringen tillsätter en alkoholutredning som leds av Anita Werner (pressmeddelandet)
- 4 mars 2009, Alkohollagsutredaren överlämnar sitt betänkande En ny alkohollag till statsrådet Maria Larsson (pressmeddelandet).
- 15 januari 2010, Folkhälsoministern överlämnar remissen till lagrådet (pressmeddelandet)(finns också som webbsändning).

Följ utvecklingen kring alkohollagen
Det har skrivits och kommenterats en del kring alkohollagen. Kommentar från IOGT-NTO, nyhetsartikel i Drugnews, listan på vad som saknas i lagen från bloggen I rörelse och ett inlägg om ministerns inkonsekvens i sitt resonemang på Peter Moilanens blogg.


Mer om alkohollagen
Det kommer fler inlägg från mig om den nya alkohollagen. Till exempel en lista på vad som är bra och dåligt. Förslagen som regeringen valde att inte ta med finns redan listade här.

Påverka
Det är nu du kan påverka innehållet i alkohollagen. Som den är utformad nu kommer vi att få tusentals fler serveringsställen och därmed ökad konsumtion och mer våld. Maila, ring eller stäm träff med din riksdagsledamot (gärna en borgerlig sådan) och säg vad du tycker.

Inga kommentarer: