lördag 5 mars 2011

Medborgardialog i Samhällsplaneringen -ett alibi?

Artikel i NVP 22 februari 2011 från oss Socialdemokrater i Samhällsplaneringsnämnden

I Värmdö får berörda medborgare tycka till inför beslut som ska fattas i kommunen. Trots det påverkas mycket sällan besluten av vad medborgarna har att säga. Det skriver de socialdemokratiska ledamöterna i samhälls­planeringsnämnden.

Ger medborgardialog och samråd i detaljplanarbete bara politiker och tjänstemän alibi?

I Värmdö kommun använder vi oss av Medborgadialog. Det för att medborgarna skall kunna tycka till inför ett beslut som skall fattas exempelvis i en nämnd, med dialogen skall politiker och tjänstemän kunna få en vägledning så beslutet blir träffsäkert. Att använda denna metod i detaljplanarbetet är vi överens om över partigränserna.

En annan del av planarbetet styrs av lagstadgade processer. En sådan är att sända ut den tänkta planen på samråd. Då kan boende, föreningar och andra sända in sina åsikter, enskilt eller gemensamt. Under den senaste mandatperioden genomfördes dialoger i två fall, båda i god tid inför planerade planarbeten.

Men, det som präglat de senaste fyra åren är inte de dialoger man genomförde i god tid, utan bristen på dem. Vi socialdemokrater ser att det i samrådet många gånger kommer upp åsikter som visar på ett behov av medborgardialog. Majoriteten hänvisar då till att det är för sent. Varför det?

Under förra mandatperioden gick inte majoriteten mot plankontoret en enda gång trots att en rad olika bra argument framförts av de boende om att göra planen på ett annat sätt. Vi talar inte om att detaljstyra, så enskilda fastighetsägare skall få större byggrätt, eller för att de är missnöjda med färgen på huset. Nej, det är det som rör det allmänna som väcker ilska och oro. Det kan vara en för hög exploatering av ett grönområde, en GC-väg som skall gå genom känslig tomtmark etc.

Bra exempel på områden som väckt stort engagemang från närboende är idrotts-hallen i Grantomta, detaljplaner i Kulla-Karby, Haghulta och Näverängsvägen.

Driva igenom förändringar är aldrig lätt, men vi politiker måste förstå att vi finns till för medborgarna och inte endast kan lyssna till tjänstemännen i mötesrummen i kommunhuset. Vi måste sätta ner foten och lyssna på bra åsikter från boende, och därmed våga stå upp mot kommunens tjänstemän och tänka i nya banor, även om man är i majoritet. Om vi inte gör det anser vi att det inte finns en anledning att fråga innan heller, då är de boendes åsikter bara ett alibi.

Socialdemokraterna i Samhällsplaneringsnämnden

Andrine Winther
andre vice ordförande och gruppledare

Magnus Danielsson
Ledamot

Mona Rudenfeldt
Ledamot

Krister Nilsson
Ersättare

Marianne Nordgren
Ersättare

2 kommentarer:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej Andrine,
det ligger mycket i det Du skriver. Jag tror inte att det är så att vi inom den tidigare alliansen inte önskade eller ville ha medborgardialog. Jag tror att vi saknade kunskap.
Hoppsan sa jag nå´dumt nu?
Jan Dolk

Andrine Winther sa...

Janne,

Du sa absolut inte nåt dumt! Medborgardialog på rätt sätt kan vara ett fantastiskt instrument för oss politiker att fatta kloka beslut.