onsdag 16 mars 2011

Oseriös behandling av viktigt ärende i Kommunstyrelsen

En del av den politiska styrningen i Värmdö ska ske genom mål. Om det funkar kan det säkert vara ett bra sätt att styra och då är det ett mycket viktigt ärende när en nämnd eller en styrelse ska besluta om målen för året. De senaste fyra åren har det inte funkat. Pinsamt är inte ett starkt uttryck. Jag kan ta ett exempel från Utbildningssidan. Vi hade över 20 mål som skulle styra verksamheten dit vi ville. Tre av de uppnåddes. Nio (om jag inte minns fel) uppnåddes inte och resterande gick inte ens att mäta. Som sagt pinsamt!

För egen del är jag inte förtjust i denna metod utan gillar bättre resultatstyrning. Att styra genom resultat är mycket mer flexibelt. Mål går aldrig att justera längs vägen utan mäts efteråt och man kan egentligen bara konstatera att man misslyckats. Men vad hjälper det eleverna som inte har fått tillräckliga betyg?

Nu är vi redan inne i mitten av mars och får handlingarna på bordet och förväntas ta beslut idag. Helt oacceptabelt! Men (m)ajoriteten trummade igenom beslutet. Det är en oseriös behandling som vi socialdemokrater inte kan acceptera!

3 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Bra sak du tar upp här, men jag förstår inte vad det skulle vara för skillnad på mål och resultatstyrning?

Mål ÄR resultatuppnått vid en viss tidpunkt.

Andrine Winther sa...

Problemet i Värmdö är att politiken abdikerar från ansvar genom att gömma sig bakom att de har satt mål. Sedan konstaterar de att målet inte är uppfyllda och det leder inte till någon förbättring. Det är utgångspunkten i min kritik mot målstyrning i Värmdö.

Men jag hävdar ändå att målstyrning är någonting helt annat än resultatstyrning. Mål sätter du och mäter i efterhand. Och hoppas du att de uppnåtts.

Om de inte gjort det så har du missat ett helt år i skolan (eller vad det nu kan vara).

Om du styr genom resultat kan du vara mer flexibel och manövrera under tiden (exempelvis under en termin) genom till exempel resursförstärkningar.

Jag ville inte bli för långrandig i inlägget men det går naturligtvis att problematisera styrningen mycket mer. Mål över längre tid och som faktiskt korresponderar med alla andra mål som finns som styrning i exempelvis skolans värld (läs läroplan mm) behöver inte vara av ondo.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Okej, jag vet inte var du fått din bild av målstyrning men jag har aldrig sett en sådan, mål följs självklart upp längs vägen, annars är det ju meningslöst.

Först bestämmer man vart man vill - en del kallar det vision.
Sen bestämmer man när man ska vara framme med olika delar - Sätter mål alltså.
Sen bestämmer man vilka aktiviteter som måste göras för att målen ska bli av - Planerar verksamhet alltså
Sen räknar man på dom ekonomiska konsekvenserna - Budgeterar
Sen bestämmer man vem som ska göra vad - Organiserar sig alltså
Sen bestämmer vad som är viktigt att följa upp, hur man ska följa upp, hur ofta, vem som följer upp, och vem uppföljningen rapporteras till - Kvalitetssäkrar alltså

= Målstyrning