onsdag 25 maj 2011

Revisorernas kritik rullar vidare

Den kraftfulla kritik som revisorerna riktat mot (m)ajoritetens brist på styrning, ledning och kontroll är i högsta grad fortfarande aktuell. På förra Kommunfullmäktige återremitterades ärendet om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsens ordförande.

Till dagens sammanträde hade ärendet inte kompletterats med en enda stavelse. Trots det ville (m)ajoriteten dunka igenom ärendet. Till slut fattade de att man faktiskt inte kan göra så. Formen för en återremiss är att ärendet ska kompletteras enligt det som återremissen avser.

Nu väljer M, FP, KD och MP att i brist på självransakan och argumentation att sprida en bild av att vi är de som kastar paj. Alla som läser ärendet förstår ju att så inte är fallet men man kan verkligen fundera över vad det är som gör att exempelvis Fredrik Sneibjerg (FP) väljer att sprida denna falska bild.

I flertalet ärende vi diskuterat ikväll; Bullerskydd för de boende utmed Skärgårdvägen i Hemmesta, Stallkrafts framtid, Pedagogiska måltider, GC-vägsutbyggnad i Hemmesta, Peng i hemtjänsten och många, många fler handlar det nästan alltid om oförmågan att styra.

(M)ajoriteten hamnar ständigt i att de pekar på någon annan som skulle ha gjort något. De kan inte alls förstå att beslut och avsaknaden av beslut får stora konsekvenser. Det handlar om att det är brist i styrningen, ledningen och kontrollen.

Inga kommentarer: