lördag 24 september 2011

Distriktsstyrelsesamling i Umeå

IOGT-NTO:s distriktsstyrelser i de sex länen i norr träffas i helgen i Umeå för att diskutera hur vi gemensamt bidrar till att uppfylla Mål- och verksamhetsinriktningen 2012-2013. Samma samlingar görs för övriga distrikt i Stockholm och Värnamo.

En av de roligaste sakerna med att sitta i förbundsstyrelsen är att man får möjlighet att hälsa på i olika delar av landet och vara med i diskussionerna om utvecklingen där.

Redan i somras fick jag frågan om jag ville komma till Umeå och självklart tackade jag ja. Lite tokigt med tanke på att länet i mellansverige träffades på Tollare som är ca 1,5 mil härifrån. Men ibland är inte avstånd allt.

Bland det svåraste för en styrelse är att prioritera. Mål- och verksamhetsinriktningen är ambitiös och omfattande men risken är att man inte når varken hit eller dit om man inte har en tydlig riktning. Den innehåller allt från att vi ska bidra till minskad alkoholkonsumtion till att vi ska digitalisera våra lokaler. Modet att bestämma vad vi ska göra 2012 och vad som får anstå till 2013 fick en liten spark i rätt riktning under dagen.

Inga kommentarer: