onsdag 14 september 2011

Uppmaning!

Jag vill å det starkaste uppmana alla Värmdöbor att komma och lyssna på Kommunfullmäktigemötet onsdagen den 28 september i Gustavsbergsteatern. Då ska vi diskutera budgeten för 2012.

På det mötet framkommer skillnaderna i politik väldigt tydligt.

Om du inte kan komma på KF så kom på ett Kommunstyrelsemöte. Där framgår skillnaderna också mellan majoritetens och vår syn på medborgarna väldigt tydligt.

Inga kommentarer: