onsdag 28 september 2011

Mitt inlägg på dagens budget-KF

Årets maratondebatt är budgetmötet i Kommunfullmäktige. Vi har hållt på sedan 09.00 i morse och nu är klockan 20.00. Vi har avsatt tid till 22.00 idag och fortsätter mötet i morgon om det behövs. Vill du läsa mer om hela vårt förslag så finns det här>> och i ett inlägg jag gjort tidigare här på bloggen.

För egen del deltog jag i debatten kring Samhällsplaneringen där jag är andre vice ordförande. Sammanfattningsvis kan man säga att vi skiljer oss markant från (m)ajoriteten på fyra punkter:

1. Vi vill fördubbla resurserna för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

2. Vi tycker det är självklart att fattade beslut om att barnperspektivet ska finnas i all samhällsplanering och att lekplatsen i Gustavsbergs centrum ska byggas.

3. Vi röstar mot chockhöjningen på 42 000 av avgiften för VA-anslutning.

4. Vi vill utveckla en miljöbonus för att uppmuntra fastighetsnära återvinning.

Vill du läsa hela mitt huvudanförande så delar jag gärna med mig av det. Skulle gärna lägga upp det här men vet inte hur man gör.

Inga kommentarer: