torsdag 7 juni 2012

Fler platser för lek -lekplatser!

Bilden är från 2010. Redan då hade vi tröttnat på att vänta på lekplatsen som är beslutad att den ska byggas i Gustavsberg.

Lekplatser är bra för barns utveckling, samspel med andra barn och som mötesplats för både små å stora. Vi socialdemokrater vill skapa fler av dessa fantasieggande och fysiskt utmanande platser för våra minsta medborgare.

I veckan sände Sveriges radios program Barnen ett inspirerande inslag om lekplatser under rubriken Flyga med gungor. I programmet fick barn, lekplatskonstruktörer och lekplatsforskare plats. Det går att göra rum i samhället för barn, bara man vill.

Vi har fått en motion bifallen för flera år sedan om att bygga en lekplats i Gustavsberg, vilken vi inte har sett skymten av än. Men vi ger oss inte. Vi påminner hela tiden om (m)ajoritetens löfte (Se bilden ovan).

Dessutom har vi i Samhällsplaneringsnämnden, Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt i Kommunstyrelsen, på vårt initiativ, genomfört ett seminarium om barnperspektivet i samhällsplaneringen där en del handlade om lekplatser.

Om inte vi sätter barnen i centrum för utvecklingen av vår kommun, vem ska då göra det? Vi socialdemokrater tänker aldrig tumma på barnens möjligheter att vara en central del av vårt samhälle och vi kommer aldrig sluta kämpa för fler lekplatser!

Inga kommentarer: