onsdag 24 april 2013

Unga i Värmdö behöver nånstans att bo

Vi socialdemokrater i Värmdö har skrivit en mycket genomarbetad motion om bra, snabba och viktiga åtgärder för att skapa möjligheter för bostäder lämpliga för unga. Tyvärr har kommunen scannat in vårt snygga dokument så att det ser hemskt ut (scrolla ner till sid 7 för att läsa motionen) men innehållet är grymt bra!

Du kan titta på debatten via webbsändningen, ärende nr 23, och nedan kan du läsa hela mitt inlägg.


Inledning

Tack ordförande!

Nu ska vi ha en debatt om en mycket viktig fråga -bostadspolitiken. Eller kanske snarare avsaknaden av en aktiv bostadspolitik.

För så sent som i veckans NVP kan vi läsa att det råder bostadsbrist i både Värmdö och Nacka. Och inte i någon av kommunerna bedömer man att det planerade antalet nyproduktioner kommer att räcka till för att möta efterfrågan.
Det är ett problem som våra två kommunerna är långt ifrån ensamma om. 23 av 26 kommuner i Stockholms län anser att de har brist på bostäder, det visar Bostadsmarknadsenkäten som är en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm.
I samma tidning går det samtidigt att läsa att hela utvecklingen av Gustavsbergs centrum gått i stå.
Bostadsbristen i Stockholmsregionen är ett stort samhällsproblem för hela landet. Den kraftiga befolkningstillväxten i vår storstadsregion kommer dock att fortsätta och dess roll för ökad tillväxt och konkurrenskraft ska inte underskattas. Och vi måste agera om Värmdö ska finnas med i den utvecklingen. Bostadsförsörjning handlar nämligen lika mycket om jobb-, närings- och välfärdspolitik.

Det som är problem för hela samhället brukar ofta vara ett ännu större problem för unga människor. Låt mig ta exemplet med arbetslösheten som är mycket, mycket hög bland vuxna och ligger på 8,2 %, samtidigt ligger ungdomsarbetslösheten på uppåt ofattbara 25%.
Fler bostäder är centralt i en socialdemokratisk politik. För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet samt åtgärder för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn som vi i kommunerna kan ta spjärn emot.

Nu är jag visserligen från landet men kommer ni ihåg uttrycket Äh klipp dig och skaffa dig ett jobb? Det var poppis ungefär i samma veva som jag och mina klasskompisar slutade gymnasiet.

Uttrycket handlar egentligen om att man uppmanar en person att ta steget ut i vuxenlivet –eller ännu heller in i vuxenlivet. Då måste ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden underlättas -om det handlar vår motion.

Kommunens ansvar
Kommunerna har ett tydligt uppdrag som är lagreglerat i en lag som heter Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). Det uppdraget är preciserat på följande sätt. Jag citerar:

"Bostadsförsörjningsansvaret är kommunernas lagstadgade ansvar att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Att möjliggöra en tillräckligt hög nyproduktion av bostäder är bara en av flera aspekter i det arbetet. Kommunerna måste också se till att olika gruppers behov, till exempel äldres och ungas, blir tillgodosedda. Kommunen behöver även kunskap om hur beståndet av befintliga bostäder ser ut och nyttjas."

Bostadskö
De senaste åren har bostadskön växt i regionen såväl som här i Värmdö. När motionen skrevs för snart ett och ett halvt år sedan stod nästan 5000 personer i bostadskö här i Värmdö. Det är en svindlande siffra! Och ytterligare en hög siffra kommer här. Av dessa är nämligen drygt 1 700, 1700! unga medborgare (under 25 år).

Samtidigt byggs inga bostäder och några politiska idéer och initiativ ser vi inte röken av och den ekvationen går naturligtvis inte ihop!

Det är inte i första hand 16-åringar vi pratar om utan snarare 26-åringar som ännu inte kommit ut på bostadsmarknaden. Trots att de är ”nästan-vuxna” tvingas de att vara mambo eller pappbo eller ännu värre sova på kompisars soffor.

Vi socialdemokrater vill inte att våra unga Värmdöbor ska tvingas flytta från kommunen för att det inte finns någonstans att bo här. Detta är ett oerhört slöseri.

Jag har så här långt i mitt anförande klargjort tre saker:

1.   Det finns ett stort bostadsproblem i Värmdö som i stor utsträckning påverkar unga människor. Sifforna!

2.   Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Citatet

3.   Ni i den moderatstyrda koalitionen har haft taktpinnen i 6 år och resultatet är förskräckande. Det byggs inget och initiativen lyser med sin frånvaro.

Det är i den här kontexten ni ska läsa vår motion och förstå vår oro över att det inte händer någonting.

Våra förslag
Vad är då våra förslag? Motionen är mycket seriös och genomarbetad. Vi fokuserar i stort sett på två saker:

1.   Att bygga (det måste byggas)

2.   Att bygga billigt (annars är det omöjligt för unga att bo)

Det handlar alltså om att vi tydligt pekar ut platser där det skulle gå att bygga snabbt, vi har åtminstone 9 konkreta platser i kollektivtrafiknära och centrala lägen som vi föreslår.

Konkret handlar det om att ett omfattande arbete måste göras för att pressa kostnaderna, bygga effektivt och finna smarta lösningar så att hyresnivån pressas ned. Det kräver kunskap och mod!

Några nycklar till framgång i att bygga billigare tar vi upp i vår motion. Det handlar om:

-        Marktillgång

-        Parkeringsnormen

-        Yteffektiva lägenheter

-        Standardiserade lösningar

-        Förtätning

-        Bygga om befintliga lokaler

Jag yrkar naturligtvis bifall till motionen i sin helhet och hoppas att ni gör det samma för då skulle vi snabbt kunna göra en konkret skillnad för många av våra unga Värmdöbor.

Tack för ordet!

Inga kommentarer: