måndag 15 augusti 2011

S i Värmdö föreslår barnperspektiv i hastighetsöversyn


Transportstyrelsen och Trafikverket uppmanar samtliga kommer att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område. Syftet är att uppnå regeringens så kallade transportpolitiska hänsynsmål -vi andra säger väl att det är bra för trafiksäkerheten.

Vi socialdemokrater föreslår att denna utredning innefattar en särskild redovisning av hastighetsbegränsningar vid skolor och förskolor. Allt för att de miljöer där barn och ungdomar rör sig mycket ska bli så säkra som möjligt. Barnperspektiv är viktigt i samhällsplaneringen.

Vi är glada att det blev ett konsensusbeslut om detta på dagens arbetsutskott i Samhällsplaneringsnämnden. Tisdagen den 23 augusti tas beslutet formellt i Samhällsplaneringsnämnden. 18.00 i kommunhuset Skogsbo, Skogsbovägen 7-9. Välkommen att lyssna då!

Inga kommentarer: