lördag 1 oktober 2011

Frågor om mina alkoholvanor

Synovate som gör opinionsmätningar, vaneundersökningar och sånt ringde mig idag. De ville ställa frågor om mina alkohol- och tobaksvanor.

Bild: www.fotoakuten.se

Bra! Jag är väl bekant med SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogvaneforskning., på vilkas uppdrag Synovate gör undersökningen. Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Stockholms universitet som startade 1999 och som på uppdrag av regeringen kartlägger utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige inom ramen för ett projekt kallat Monitorprojektet.

Befinner man sig som jag i alkoholpolitik-branschen så har man stenkoll på SoRAD de kontinuerliga resultaten som kommer därifrån. Läs gärna mer om det för de slår hål på många myter som finns om våra alkoholvanor i samhället.

Så äntligen efter alla dessa år blev jag uppringd av Synovate för att svara på SoRADs frågor. Jag svarar rakt och tydligt på frågorna av typen - Hur många gånger har du gjort en utlandsresa de senaste 30 dagarna? Tog du vid inresan med dig någon alkohol? Hur många gånger har du druckit alkohol de senaste 30 dagarna?

Det gick bra ända tills de ställde frågor där mitt svar inte finns som alternativ. Jag ska försöka förklara. De passar på att ställa frågor om tobak också. Svarar man att man inte använder tobak hoppar de över resterande frågor men på motsvarande sätt för alkoholen finns det inget svarsalternativ för att man inte dricker alkohol. Mycket mystiskt!

Jag ska naturligtvis framföra detta till SoRAD och återkommer när jag fått svar.

Inga kommentarer: