måndag 28 november 2011

Snabbspår för ungdomsbostäder

Vi Socialdemokrater lägger ett förslag som innebär att ca 300 bostäder för unga kommer att kunna byggas inom en fyraårsperiod. Av bostadsköns 5000 personer så är 1700 personer unga. Nyproduktionen av hyresrätter har helt avstannat under fem års tid trots att goda förslag har presenterats. Bostadsbristens konsekvenser blir alltmer problematiska i Värmdö men också i hela länet.

Vårt förslag har fått stor uppmärksamhet. Bland annat i NackaVärmdö Posten som bilden kommer ifrån men också i Stockholmstidningen, Mitt i Värmdö (sid 10 i tidningen den 22 nov) och i Värmdöjournalen.

- Situationen är nu ohållbar här i Värmdö, därför vill vi göra ett snabbspår där bostäder för unga prioriteras. Nu lägger vi tio konkreta och genomförbara förslag. Vi ska bygga bra och billigt, så att folk har råd att bo i lägenheterna. Vi är otåliga, vi måste börja nu, säger Annika Andersson Ribbing, gruppledare (s) i Gustavsbergsutskottet.

- När ungdomstinget samlade Värmdös högstadieungdomar för några dagar sedanprioriterades bostadsfrågan högt. Likaså i Ungdomsparlamentet. Det här är en viktig fråga för Värmdös unga, det bekräftas också i den sk. LUPP-undersökningen som nyss presenterades, säger Simon Margulies, gruppledare (s) i kultur- och fritidsnämnden.

Värmdö Bostäder gjorde för några år sedan en inventering av möjliga förtätningsprojekt i Gustavsberg. Där identifierades 27 olika förslag. Det finns alltså ett gediget arbete gjort redan. Genom att använda sig av befintliga förslag och genom att peka på några viktiga faktorer för att minska investeringskostnaderna kan Socialdemokraterna presentera förslag som går attgenomföra snabbt och till en lägre kostnad.

- För att unga ska ha råd att bo i nyproducerade lägenheter krävs att de är billiga. Vi vet att det går, men vi måste vara beredda på avsteg från gängse "tänk". De nyckelfaktorer vi pekar ut handlar om marktillgång, parkeringsnorm, yteffektivitet, standardiserade lösningar, förtätning och användande av befintliga lokaler, fortsätter Andrine Winther, gruppledare (s) i samhällsplaneringsnämnden.

De utvalda områdena som finns i förslaget när det gäller konkret byggnation är:Runda huset, Charlottendal, Björnskogsvägen södra, Björskogsvägen Östra, Meitens väg, Skeviksvägen/Björnskogsvägen, Gamle Svartens väg, Trallbanevägen/Kyrkogårdsvägen, Ösby samt skärgårdslösningar.

- Bostadsbristen för unga är akut, därför lägger vi fram detta förslag. Men situationen är skrämmande även generellt när det gäller tillgång på hyresrätter. Det är därför viktigt att säga att vi vill bygga ytterligare ca 300 hyresbostäder inom samma period i varierande prisklasser och storlekar. Det finns också idéer för ytterligare 600 bostäder för fyraårsperioden därefter, avslutar Lars Bryntesson, oppositionsråd (s) i Värmdö.

Förslaget lade vi som en motion i kommunfullmäktige den 23 november.

Inga kommentarer: