onsdag 30 november 2011

Fem års arbete snart klart

Översiktsplanen är ett bra dokument som pekar ut i vilken riktning kommunen ska gå när det gäller frågor som bebyggelseutveckling, trafik, miljö, markanvändning och andra viktiga områden. Planen gäller till 2030 och vi har jobbat med den i över fem år.

Kommunstyrelsen har varit styrgrupp och på dagens möte tog vi de näst sista besluten och nu ska den vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 14 december. Vi har haft en bra process i styrgruppen med många och långa möten där vi vridit och vänt på begrepp och funderat över vad vi kan se i spåkulan för att fundera över hur vi vill att Värmdö ska se ut i framtiden.

Trots en bra diskussionsklimat så finns det några saker som vi socialdemokrater har föreslagit ska finnas med i ÖP:n eller som ska strykas men naturligtvis utan resultat eftersom (m)ajoriteten inte är intresserade av våra högre ambitioner, förbättringar och förtydliganden.

Dessutom är de fast i ideologiska trångmål inom sitt samarbete vilket inte gynnar oss Värmdöbor. De tydligaste skiljelinjerna går här:

- Vi vill ha en fördjupad översiktsplan för Hemmesta. Hemmestas utveckling är viktig, det är ett kommundelscentrum som ofta kallas centrum som gud glömde, vilket jag inte motsätter mig.

- Vi föreslår att kommunen ska ha ett skärgårdspolitiskt program för att nå målet om en levande skärgård året runt.

- Vi motsätter oss exploateringen vid Kulla-Karby (100 hus).

- Vi vill utreda möjligheten att underlätta trafiken mellan östra och västra Värmdö med beaktande av miljö och trafik.

- Vi menar att fyrfältslösningen på Grisslingerakan är oväsentlig då den inte ger någon kapacitetsökning åt "rätt håll".

- Vi har en högre ambitionsnivå när det gäller att utöka kollektivtrafiken till delar av kommunen som behöver förstärkningar så som norra Värmdö, Djurö/Stavsnäs och Ingarö.

Det spelar roll vilken majoritet som styr en kommun. Ambitionsnivåerna se olika ut, helt enkelt.

Inga kommentarer: