tisdag 1 november 2011

Tips till (m)ajoriteten: Bygg bort bostadsbristen

Nyhetsartikeln i dagens NVP, med rubriken Åtgärden mot bostadsbrist bland unga: En ny utredning, visar tydligt på Värmdö(m)ajoritetens oförmåga till handlingskraft. Vi har 5 000 personer i bostadskö varav över 1 200 är unga, trots det letar de argument för att slippa göra något åt detta konkreta problem.

Inte nog med att unga inte kan leva sina egna liv här när de exempelvis pluggar. Finns det inte bostäder kommer de inte bostätta sig i Värmdö för att jobba och skaffa familj vilket kan få förödande konsekvenser.

Vi socialdemokrater har genom åren i alla möjliga och omöjliga sammanhang lagt konkreta förslag, motionerat, ställt interpellationer och argumenterat för att vi måste ta ett grepp om bostadsbristen och göra något åt den.

Detta har minst sagt mötts av en njugg inställning och inte sällan låter det från (m)ajoriteten som att det är vi som hittar på att det finns ett skriande behov av bostäder -inte minst för unga.

Droppen som fick bägaren att rinna över var på Kommunstyrelsens sammanträde för några veckor sedan då (m)ajoriteten nonchalant lägger fram en handskriven lapp där det står att kommundirektören får i uppdrag att utreda ungdomsbostäder. När vi ställde frågor kring vad uppdraget innebär får vi sura svar tillbaka om att vi minsann ska vara glada att det blir ett uppdrag så som vi har tjatat om den här frågan.

Ja, man får vara glad för det lilla tänker jag. Det är ju bra att vårat "tjat" äntligen gett någon form av resultat. Men det är ju inte att visa denna viktiga fråga respekt att bara slänga in ett helt ogenomtänkt förslag på det där viset. Jag skäms.

Veckan efter har Samhällsplaneringsnämnden ett ärende på sitt bord där man ska notera att den grupp som är tillsatt av självaste Kommunfullmäktige (Värmdös högsta beslutande organ) inte har kunnat komma fram till ett enda förslag om att hitta platser för bostäder. Bortsett från att underlaget var katastrofalt dåligt så går det ut på att hitta så många argument som möjligt till varför det är omöjligt att peka ut platser där vi kan bygga bostäder lämpliga för unga.

Politikens roll är att våga skapa förutsättningar för människor att bo, leva och verka här. Jag blir ledsen när jag ser oviljan till att låta unga leva sina liv i Värmdö.

Inga kommentarer: