lördag 14 april 2012

EU-politik i Folketinget

Utsikten från danska LO:s kontor är inte fy skam!

Gårdagens möten i Köpenhamn var mycket intressanta. SAMAK var värd och deltog gjorde politiska och fackliga företrädare från de nordiska länderna. Vi träffas två gånger om året och pratar igenom aktuella EU-frågor.

Vi började med att träffa LO Danmarks vice ordförande och hon berättade om de tydliga EU-prioriteringar de har kring främst ungdomsarbetslösheten som är skamligt hög i såväl Danmark, EU som Sverige.

De har en god dialog med och ett strategiskt opinionsarbete mot den danska regeringen som tillika är EU:s ordförande just nu.
Snygg och spännande målning i sossarnas entré i Folketinget.

I Folketinget hade vi ett långt och öppet samtal med Jens Joel som är med i Europaudvalget (fungerar som vår EU-nämnd kan man säga) och partiets internationella sekreterare. Det som är på alla läppar är naturligtvis den ekonomiska krisen. Den kallas skuldkrisen, eurokrisen, förtroendekrisen, Greklandskrisen, den politiska krisen - Kärt barn har många namn.

Faktum är att oavsett vad vi kallar den är den en realitet som måste hanteras, inte minst av ordförandeskapet. Som väl är har fler insett, det som länge varit socialdemokraternas kritik, nämligen att endast åtstramningar inte kommer att hjälpa Europa ur krisen. Det krävs också investeringar och tillväxtsskapande åtgärder.

Vi måste gasa och bromsa samtidigt! Över 23 miljoner människor är arbetslösa i EU, 23 000 000! Jobben är den absolut viktigaste frågan för att få igång hjulen. En av det danska ordförandeskapets prioriteringar är gröna jobb.

Till min stora glädje diskuterade vi EU:s kommande långtidsbudget också :-) Den är ett instrument för att samsa medlemsländerna kring ett antal prioriteringar som kan skapa tillväxt de närmaste åren och i framtiden.

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: