lördag 7 april 2012

Världshälsodagen

Den 7 april varje år firas Världshälsodagen runt om i världen som en påminnelse om inrättandet av Världshälsoorganisationen 1948. WHO sätter denna dag särskilt fokus på en viktig hälsofråga.

I år är temat åldrande och äldre. Ett gott och hälsosamt liv ger ett längre liv.

Enligt WHO är alkohol den tredje största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död, ladda ner hela rapporten "Global status report on alcohol and health 2011", och således ett stort problem om vi vill att folk ska leva längre. Och helst leva ett gott liv på ålderns höst.

I de länder som nu utvecklas snabbast är alkoholen den enskilt största faktorn för ohälsa. Det kan vara svårt att ta in men tyvärr ställer alkoholen dessa länders och dess medborgares möjligheter att ta steget ur fattigdom på sin spets.

Här i Sverige ökar alkoholkonsumtionen och missbruket bland äldre, speciellt kvinnor. Enligt Socialstyrelsens Lägesrapport i vård och omsorg 2012 har andelen patienter i åldern 60 – 79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion ökat kraftigt under perioden 2000 – 2010. Ökningen uppgår till 45 procent för både män och kvinnor. Dessutom dör allt fler äldre med en diagnos som kan relateras till alkohol.

Det är värt att tänka på och försöka göra något åt en dag som denna. Och alla andra dagar...

Pierre Andersson har också skrivit om detta ämne här.

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: